Ecseri Andrássy utcai Óvoda

Cím: 2233 Ecser, Andrássy utca 11-13.
Telefon: +36 29 335 201
Email: ovoda2sz@gmail.com
Óvodavezető: Durayné Környei Emese
Nyitva tartás: hétköznap 6.00 - 17.00

Álláshirdetés

Ecseri Andrássy Utcai Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Ecseri Andrássy utcai Óvoda

2 fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Andrássy utca 11-13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógus

a cikk folytatása
Rajzpályázat

Kedves Vecsés és Környéke Lakossága!

Szeretettel invitálunk Titeket intézményünk alkotói (rajz, grafika vagy festmény) pályázatán való
részvételre.

A téma: "HOGYAN KÜZDÖK MEG A JELEN HELYZETTEL"

Kíváncsiak vagyunk, ki hogy van ezekben a szokatlan időkben. Ha inspirációt érzel az alkotásra,
feltétlenül ragadd meg az ecsetet vagy ceruzát, és alkoss kedvedre. Képzőművészeti tudás vagy
tehetség nem számít, minden alkotás értékes. Legyünk egymás és önmagunk segítői, inspirálói
ebben a helyzetben!

A FÖLD NAPJA

2017-ben történt….Az óvodabálunk részeként, az este fényét emelte, hogy intézményünk csatlakozott a Bagdi Bella által meghirdetett „Énekelj egy dalt a Földért” mozgalomhoz. Együtt köszöntöttük egy dallal a Földünket, azt a helyet ahol élünk, s ahol majd reményeink szerint egy élhető, tiszta, boldog világban nőhetnek fel gyermekeink és az ő gyermekeik is. A meggyújtott mécsesek lángja fejezte ki ennek a napnak a legfontosabb üzenetét:
„…bárhol légy, van remény , megfordulhat még ez a világ,

BEIRATKOZÁS

Tájékoztató az óvodai beiratkozásról

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1) bek.).

Köszönet

Az Andrássy utcai Óvoda is csatlakozott a rajzolj egy piros szívet ,országos kezdeményezéshez. Köszönet és hála mindazoknak, akik még mindig dolgoznak...mi is Veletek vagyunk és imádkozunk, hogy a Világ meggyógyuljon!!!
Vigyázzunk egymásra!!!

összes hír
Járási Hivatal, Okmányiroda
Óvoda II. eseménynaptára
Óvoda II. dokumentumtára

Az óvoda bemutatása

Óvodánk Ecser Nagyközség vasúton túli településrészén épült, a lakosság sok - sok munkával segítette az intézmény létrejöttét, hogy minden ecseri kisgyermek óvodai elhelyezése biztosított legyen. 1974-ben került átadásra.

Az óvoda csoportszáma: 4
Férőhelye: 100 fő
Kihasználtsága: minden nevelési évben 100% feletti

(Pedagógiai munkánk iránt a környező községekből is érdeklődnek és kérik gyermekük felvételét, vállalva az átjárás nehézségeit.)

A csoportszobák:

Összesen: 261 m²

Mindhárom csoportszoba összenyitható a földszinten, biztosítjuk az átjárhatóságot, a gyermekek igénye szerint, bármikor átmehetnek testvérükhöz, barátjukhoz.

A kiszolgáló helyiségek megfelelőek, méretben elhelyezésben:

áll a gyermekek rendelkezésére.

Óvodánk 2011-ben lett felújítva, a padlástér beépítésre került 1 csoport szobával, 1 mosdóval, öltözővel, orvosi szobával, irodával. A fenti nagyterem lehetőséget nyújt arra, hogy megfelelő tornatermet biztosítsunk gyermekeinknek, különböző rendezvényeket tartsunk ott.

Óvodánk udvarán (500 m²) 2 homokozó, famászókák, lengőgerendák, árnyékolók padok, asztalok, csúszda biztosítja a gyermekek fejlődését, szabadidős tevékenykedtetését. Pályázat útján nyert pénzösszegből, a szülők közreműködésével ültetett sövény, fák biztosítják az esztétikus és egészségesebb környezetet. A virágoskert gondozásában, és ápolásában a gyermekek is részt vesznek.

A szép, korszerűsített épület falai között végezzük nevelő-, oktatómunkánkat, melyet a derűs hangulat, kötetlenség és játékosság jellemez.

Differenciált neveléssel, egyéni foglalkozással és a családi neveléssel összhangban kívánjuk elérni céljainkat.

Óvodánk a "Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program" szerint dolgozik, ez tökéletesen illeszkedik az Óvodai nevelés Országos Alapprogramjához és, mert:

A kollégák mindegyike nagy tapasztalattal rendelkezik tájékozottak a szakirodalomban.

honlapkészítés: dupai