xviii. Ecseri családfák

A középkori ecseriekről semmit sem tudunk. Valószínűleg mindannyian elmenekültek vagy elpusztultak a török uralom idején. A középkorból csak a falu földesurainak a neve maradt fenn a régi okleveleken. Ecser 1699-ben kezdett újjáéledni. Első írásos emlékünk a falu lakóiról a Rákóczi-szabadságharcban résztvett ecseri katonák névsora, akik közül csak a Horváth és a Szabó család neve marad fenn a későbbi évek során községünk lakói között. Valószínűleg a mai Horváth család őse vehetett részt a szabadságharcban.

Az 1715-ös országos összeírás szerint 11 család élt Ecseren, közülük ma is itt élnek a Greskó és a Hajdú családok leszármazottai. Az 1720-as összeírás 20 családot említ. Ekkor találkozunk Ecseren először a ma is itt élő Harazin, Kiss és Sztancsik családok nevével. A komoly földesúri betelepítések hatására a faluban újabb és újabb nevek jelennek meg. Tulajdonképpen az ecseri családok máig ágazó családfája az 1700-as évek elején kezdett növekedni.

1728-ban találkozunk a Hornyák, Hrenek, Luzsák, Merczel, Pivarcsik, Turcsik, Valkovszky nevekkel. Egy évvel később már itt él a Csizsmár, Fülep (Fülöp?), Horinka, Pálinkás és Skrenya család. Az 1730-as évnél olvasható a Filip, Kőmíves, Gulyás név, 1731-ben pedig a Németh, Sváb, Szluka család neve.

A Pintér családdal először 1732-ben találkozunk az ecseri anyakönyvben, a Szlifka család neve pedig 1734-ben fordul először elő. A Szabados névvel 1738-ban, a Trepákkal 1739-ben találkozunk, 1741-ben fedezhetjük fel a Blazsek és a Kanyik család nevét. Az 1750-es években már Ecseren él a Béres, az Ellenbacher, a Homola és a Hullik család is. 1767 a Kollár, 1768 pedig a Jedlicska család említési éve. Az 1770-es úrbéri tabella összesen 58 nevet tartalmaz. Ekkor találkozunk a ma is községünkben élő Konda, Hatlaczky, Jáger és Kozár családok őseivel. 1776-ban jelenik meg a Szlovák, 1777-ben pedig a Chovancsik, Maszárik, Murár és Ohanyal név. A Zsilinszky család őse 1785-ben érkezett Ecserre. 1786-ban az Illés, 1788-ban a Gattyán és a Holkó, 1789-ben pedig a Sztarahorszky név került az ecseri anyakönyvbe.

A Blaskovics család nemesi múltra tekint vissza, nevükkel 1793-ban találkozunk először Ecseren csakúgy, mint a Maszló névvel. A Mészáros nevet egy 1796-os bejegyzés örökíti meg, 1815-ben fordul először elő Ecseren a Hoffman név. A Hranka, Novoszád, Novotni, Pazsicska, Pecznyik, Remenár és Szilágyi nevet az 1824-es évben említi az anyakönyv, a Novák családdal pedig 1833-ban találkozunk először.

Ez az áttekintés az 1830-as évekig enged következtetni azon családok nagyrészének múltjára, ameleyeknek ma is élő rokonságuk van Ecseren. Természetesen az anyakönyvek sokkal több nevet tartalmaznak. Ezekkel valószínűleg a mai ecseri őslakosok rokonságban vannak, azonban az idők folyamán ezen ősi családok nevei nem öröklődtek tovább (pl. Bieli, Mali, Velky, Piros).

Tartalomjegyzék: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII

honlapkészítés: dupai