xvi. Ecser község köztéri szobrai, emlékei

Ecseren elsősorban a népi vallásosság jelei mutatkoznak meg a faluban felállított köztéri szobroknál.

A XIX. század végéről, illetve a XX. század első feléből származnak a község útszéli keresztjei, melyek felállításukkor a falu lakott területének akkori határát jelölték. A Rákóczi utca - Hunyadi utca torkolatánál lévő kereszt a régi (Petőfi utcai) temetőből való. A temető felszámolása után - a XX. század elején - szállítottták jelenlegi helyére. A keresztet Jedlicska Antal és felesége, Mészáros Ilona állíttatta 1881-ben. 1997-ben egy nyári vihar alkalmával a mellette lévő fa rádölt, így a kereszt több darabra tört. A községi önkormányzat állíttatta helyre még ebben az évben. A Zrínyi utca alsó végén álló kereszt 1908-ból származik. Állíttatta: id. Zsilinszky Mihály és felesége, Pintér Anna. A Zrínyi utca felső végén lévő keresztet 1944-ben állíttatta Kiss József és családja. A Kálvária utca és a Szent Imra utca találkozásánál áll az 1932-ben Szlifka András és neje, Csaja Julianna által állíttatott kőkereszt.

A temetőben lévő kereszten nem található utalás arra, hogy melyik évből származik. A temetőt 1909-ben nyitották meg, korabeli feljegyzések szerint ekkor egy fakereszt került itt felállításra, ezután cserélték le a jelenlegi kőkeresztre. Visszaemlékezések alapján 1959-ben került jelenlegi helyére a régi (Rákóczi utcai) temetőből. Az ecseri temetőben találhgató még néhány régi fejfa és kő síremlék, melyek említésre méltóak. A máltai kereszthez hasonló faragott fejfák csak környékünkre voltak jellemzőek. Sajnos, mára csupán néhány darab maradt belőlük. Négy kő síremlék jelzi a temetői kereszt mellett található ecseri papok sírját, akiknek hamvait a régi ecseri temetőből hozták át 1959-ben. Mikla Pál sírja mellett nyugszik Igaz Péter esperes plébános, aki a XX. század elején komoly felújítást végeztetett az ecseri templomon. A temetőben található a II. világháború alatt Ecseren elesett 27 magyar katona közös sírja is.

A Kávária utca felső vgén álló fakereszt viszonylag új. Korábban a határt vigyázta egy fakereszt pléhkrisztussal, kb. 300 méterrel tábolabb a mostani helyétől, azonban a tsz-tulajdonba került földek közötti dűlőutak megszüntetése, illetve áthelyezése folytán szinte megközelíthetetlenné vált ez a fakereszt, és gondozás híján az időjárás áldozatául esett. A 80-as években a római katolikus egyházközség állíttatta a jelenlegi keresztet a Kálvária utca végén, a lakott területhez közelebb. Érdekesség, hogy a kereszten függő Corpus korábban a régi plébánia előterében volt elhelyezve.

A templom főbejárata előtt álló szürkemárvány kereszt 1992-ben készült. A korábban itt álló keresztet Pintér Márton és felesége állíttatta 1882-ben, mely leromlott állapota miatt az 1990-es évek elején lebontásra került.

Az I. világháború hősi halottainak emlékét megörökítő táblát 1923-ban helyezték a templom bejárata fölé. A táblán két kivont kard között szerepel az 52 ecseri hősi halott neve:

Benzce JánosKálmán GyőzőPintér Mihály
Benyo IstvánKonda AndrásSosovicza Illés
Blaskovits IstvánKonda IstvánSzántai Mihály
Blazsek IstvánKonda JánosSzekrenni Miklós
Breznyik JánosKonda JózsefSzilágyi István
Durai JózsefLuzsák IstvánSzlifka János
Ellenbacher PálMárkus IstvánSzlifka István
A. Gattyán JánosMaszló AndrásSzlifka József
Gattyán JánosMazúr JánosSzlovák József
Gréf NikázMerczel JózsefSztancsik József
Greskó IstvánMerczel MihályA. Sztancsik József
Greskó PálMotloch JózsefSzvitek András
Harazin IstvánMotolai JánosTrepák József
Holbis MihályNovák JánosTurcsány Mihály
Horinka JánosPatik KálmánVeres János
Horváth JánosPapp JózsefZsacsik Mihály
Hranka JózsefPintér János 
Jáger IstvánPintér József 

1937-ben alakították ki a templom és a plébánia között az úgynevezett Hősök ligetét, ahol 52 fa és 52 emlékkő őrizte a hősi halottak emlékét. A Hősök ligete 1940-ben még állt, valószínűleg a háború alatt pusztult el. A megmaradt emlékkövek a temetőben találhatók. 1996-ban készült el a II. világháború hősi halottainak és polgári áldozatainak emlékműve, amely a templom melletti emlékparkban került felállításra. Ezen a területen korábban preszű, illetve kántortanítói lakás valamint a régi iskola épülete állt. A hősi emlékmű keleti oldalán szerepelnek a háborúban hősi halált halt ecseri katonák nevei:

Bellus JózsefMerczel István
Blazsek JánosMerczel Mihály
Danyi JánosMotolai István
Holkó MihályNovotni József
Hranka JózsefNyerges József
Hrenek JózsefParajdi István
Illés JózsefParajdi László
Jáger MihályParajdi Lajos
Jedlicska IstvánPillér József
Kanyik JózsefSinkó József
Konda AndrásSztancsik Ferenc
Lencsés IstvánTábori István
Maszló József 

Az emlékmű nyugati (templom felőli) oldalán olvasható a falu polgári áldozatainak névsora:

Mikla PálTurcsik Mihály
Garzó BélaTurán Ferenc
Merczel GyörgyMikes Andor
Merczel JózsefnéMikes Ferenc
Nádas Béla 

A Steinmetz Kapitány utca sarkán emléktábla jelzi, hogy ebből az utcából indult el utolsó útjára 1994-ben Steinmetz Miklós, a Vörös Hadsereg tisztje, akit Vecsés határában ért halálos lövés.

1999-ben két emléktáblával gazdagodott Ecser. A Községháza falán a 300 ével ezelőtti újratelepülésnek állít emléket a márványtábla. A tűzoltószertáron található tábla a 100 éves ecseri tűzoltóság tiszteletére készült.

A Grassalkovich téren községünk millenniumi parkot alakított ki, ahol a magyar államiság és kereszténység 1000. évfordulója tiszteletére készült emlékmű kapott helyet.

Tartalomjegyzék: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII

honlapkészítés: dupai