xiv. Egyházi élet

Ecser vallási életében a római katolikus egyháznak van domináns szerepe. A falu 300 évvel ezelőtti újratelepedésekor kizárólag katolikus telepesek érkeztek, akiknek utódai megtartották őseik vallását. Az évszázadokon át egyvallású község egyházi élete a XX. század második felében történt változások miatt ma más képet mutat. A római katolikus többség mellett létezik Ecseren református közösség, valamint néhány görög katolikus és evangélikus család is színesíti a község vallási összetételét. Természetesen a vallás nélküliek száma sem elhanyagolható.

Római Katolikusok

A római katolikus egyházközség nagy múltra tekint vissza. 1738-tól vezeti anyakönyveit az ecseri plébánia, a templomot 1740-ben szentelték fel Páduai Szent Antal tiszteletére, búcsúünnepe június 13-át követő vasárnap. Ecser egyetlen temploma napjainkban is ősi falai között gyűjti egybe községünk vallásos katolikusait. A patinás barokk épület megőrzésének fő gondviselői a többszáz éve itt szolgáló lelkipásztorok, akiknek nevei említésre méltóak:

Zitvánszky Márton1740 - 1751
Galamb János1751 - 1755
Perneky Antal1755 - 1756
Hász Márton1775 - 1785
Babindák József1785 - 1808
Patrek Antal1808 - 1809
Huszay Béla1809 - 1810
Pásztor János1810 - 1810
Ágler Imre1810 - 1824
Szeder László1824 - 1827
Cserveny János1827 - 1837
Szmercsák Alajos1837 - 1847
Orem János1847 - 1888
Matejka Vilmos1888 - 1909
Semsey Zoltán1909 - 1910
Igaz Péter1910 - 1920
Huszár László1920 - 1921
Kubasek Liszkay József1921 - 1925
Mikla Pál1925 - 1933
Hanusz Zoltán1933 - 1936
Mikla Pál1936 - 1945
Cser József1945 - 1956
Mezősi Lajos1956 - 1975
Madari Péter1975 - 1983
Szabó Sándor1983 -

Az ecseri elemi iskola az 1945-ös államosításig katolikus egyházi iskola volt. Említést érdemelnek az itt oktató pedagógusok nevei, akik keze alatt generációk nőttek fel: Martin János, Tóth János, Székely Ilona, Vilinszky Ernő, Pusztai László, Kemencei Ferenc. Ma a hittanítás órarendi keretek között történik az általános iskola épületében. Az 1999/2000 tanáv folyamán 100 ecseri katolikus gyermek részesül hitoktatásban.

A vallásos életben a plébánosok mellett aktívan részt vettek a mindenkori kántorok, harangozók, illetve a falusi előénekes-előimádkozó asszonyok is. Többségük nevét sajnos már a feledés homálya fedi, azonban a mai ecseriek visszaemlékezései alapján az utóbbi évtizedek neveit sikerült összegyűjteni:

Kántorok: Korilly János, Laffeurse Ede, Vilinszky Ernő, Pusztai László, Kemencei Ferenc, Tanács István, Nyitrai Péter, Gerdai Károly, Madari Gergely, Zsolnay Miklós, Barna István.

Harangozók: Benyo János, Benyo József, Kollár Mihály, Majzik Mihály, Blazsek Istvánné, Nyerges Ferencné, Kakas Sándorné.

Előimádkozók: Sztancsik Józsefné, Szlifka Józsefné, Seprül Józsefné, Szlifka Istvánné, Szlifka Ferencné, Jedlicska Mihályné, Szántai Mihályné, Turcsány Mihályné, Sztarahorszky Józsefné, Lilik Istvánné, id. és ifj. Zsilinszki Ferencné, Szlifka (Szittya) Józsefné, Uitz Józsefné, Jáger Istvánné (Pribula Jánosné), Barna Istvánné, Bartos Pálna.

Az egyházközség ügyeit a néhány éve megújult egyházi képviselőtestület intézi.

Tagjai:

Szabó Sándor esperes plébános 
Aszódi Csaba András világi elnökFülöp Józsefné
Esztergomi Zsolt jegyzőJármai Ildikó
Halas János gondnokLászló István
Blazsek István pénztárosMerczel Ferencné
Barna IstvánNyerges László
Bartos PálnéPál Vince

Korábbi világi elnökök: Szilágyi Ferenc, Kiss József, Zsilinszky János, Harazin István.

Korábbi esküdtek: Merczel Márton, Blazsek István, Murár István, Blazsek Márton, Fogd Mihály, Zsilinszky Mihály, Pintér JÓzsef, Sztancsik Mihály, Sztancsik József, Szabados József, Szlifka József, Uitz József, Horinka József, Hoffmann József, Zsilinszky Ferenc, Ellenbacher István, Stógli József, Huszka Mihály, Orbán József, Merczel Ferenc, Murár Mihály.

1991-től működik a vallásos fiatalok csoportja, illetve pár éve alakult újjá az asszonyokat összegyűjtő Oltáregylet is. Elsőáldozás általában évente, bérmálás pedig háromévente van községünkben. Az ecseri katolikusok minden évben szerveznek búcsújáró zarándoklatot valamely Mária-kegyhelyre.

Reformátusok

Az ecseri református családok a maglódi gyülekezet keretein belül gyakorolják vallásukat, mely négy falu lelki ellátását szolgálja (Maglód, Ecser, Mende, Sülysáp). A környékbeli reformátusok az 1960-as, 70-es évek folyamán telepedtek meg ezen a vidéken, nagyrészt az ország keleti részéből érkezve.

A gyülekezet 1947-ig Gyömrőhöz tartozott, majd missziós jelleggel működött, 1990-től pedig önálló egyházközséggé vált. A maglódi református templom 1978-ban Kálmán Péter lelkészsége alatt épült, akit Balog Zoltán lelkész követett a szolgálatban, jelenleg pedig már tizenharmadik éve Bálint Szabó Klára a gyülekezet lelkipásztora. A megerősödött gyülekezet aktív vallási élettel büszkélkedhet. A 200 hittanosból mintegy 20-25 ecseri református gyermek részesül hitoktatásban, melyhez az ecseri iskola épülete biztosít helyet. A közösség megújulásában nem kis szerepük van az ecseri református családoknak is. A gyülekezet elöljárósága a presbitérium. Annak elnökét - a gondnokot - is az ecseriek közül válaszottták Kovács Sándorné sz. Veréb Magda személyében.

Evangélikusok

Az ecseri evangélikusok a Maglódi Evangélikus Egyházközséghez tartoznak, melynek barokk stílusban épült XVIII. századi temploma 1999-ben kívül-belül megújult. Jelenlegi lelkészük Péter Attila. Az egyházközség nyilvántartásában mintegy 30 ecseri evangélikus család szerepel. A konfirmandus korú gyermekek évente részt vesznek a konfirmációi oktatásban és részesülnek a konfirmációban a maglódi evangélikus templomban.

Görög katolikusok

A görög katolikus családok az 1960-as években telepedtek meg községünkben. Korábban az ecseri római katolikus templom adott otthont miséiknek, ma a Rákoscsabán felépült új templomukban gyakorolják vallásukat. Jelenlegi lelkipásztoruk Kondás Sándor.

Tartalomjegyzék: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII

honlapkészítés: dupai