viii. Ecser fejlődése a rendszerváltást követően

A történelmi változások 1990-re tették lehetővé az első szabad választások megtartását. A helyi önkormányzati választások során a következő képviselő-testület alakult meg:

Polgármester: Harazin István
Képviselők: dr. Gáspár Pál, Böhm Géza, Fogd Gábor, Gerendorf Károlyné, dr. Illés Márta, Jenei Ferenc, Nagy Pál, Szarka Ferenc, Sztancsik Ferenc, Tatár István, Velkei László,
később Ádok Mihály és Gyarmati István
Megbízott jegyző: Dudás Mihályné (1990-92 és 1993)
Jegyző: dr. Halasi János (1992-93)

Az első szabadon választott képviselő-testület alakuló ülése 1990. október 11-én volt. A megalakulást követően azonnal megkezdte jogfolytonos munkáját a testület.

Korábban még a községi tanács vette fel a kapcsolatot a Vöröskereszttel, illetve a Német Sírgondozó Szövetséggel az ecseri temetőben található katonasírok rendezése miatt. A magyar honvédeket ekkor helyezték közös sírba temetőnkben, a nem magyar katonák maradvényait pedig átadta az önkormányzat az adott ország illetékeseinek.

1991-ben épült az új fogorvosi rendelő a háziorvosi rendelőhöz, illetve ekkor kaptak aszfaltburkolatot a Kossuth, Kálvária, Hunyadi és Szent Imre utcák. Ugyanebben az évben kezdődött meg a korábban államosított földtulajdonok visszaadásának folyamata is.

1992-ben a Steinmetz kapitány és a Mátyás utcák aszfaltozása történt meg, egy évvel később pedig a Jókai utca is szilárd burkolatot kapott. Ebben az időszakban jelentős aszfaltjárda-építés zajlott községünkben. Ekkor készült a Rákóczy, a Széchenyi és a Bajcsy-Zsilinszky utca új járdája. A Széchenyi és a Rákóczi utcai fiatal fasor is ettől az évtől díszíti településünket.

Ecser telefonhálózatának kiépítése 1993-ban történt meg.

A termőföldek kárpótlási árverése 1994-ben kezdődött, melynek folytán az ecseri családok nagyrésze visszakapta a TSZ-szervezéskor elvett földtulajdonát. A teljes kárpótlás több árverés során valósult meg. A hajnalig tartó árveréseken a művelődési ház nagyterme zsúfolásig megtelt, több nem helyben lakó jutott ecseri földekhez. Ugyancsak 1994-ben sikerült a községnek földcserével tulajdonba venni a Rákos Mezeje Rt.-től a falu déli részén elhelyezkedő horgásztavat.

Az első választási ciklusra választott képviselők mandátuma 1994 végén lejárt. A december 15-én megtartott második szabad választás során a következő községi vezetés alakult ki:

Polgármester: Harazin István
Képviselők: Durai Attila, Fogd Gábor, dr. Gáspár Pál, Harazin Ferenc, dr. Kóspál Lajos, Marcinkó Ottó, Rangits Zoltán, Seffer János, Szigetvári Józsefné, Szirt Lajos, Szűcs Sándor.
Jegyző: Barta Zoltán (1994 őszétől)

Az új képviselő-testület 1995 tavaszán alapította a Cserfa című önkormányzati lapot, melynek első száma áprilisban meg s jelent. Ugyanebben az évben hozták létre a Segítség Közalapítványt szociális célra, illetve ekkor alakult az Ecseri Polgárőr Egyesület is.

1996-ban régi vágya teljesült azoknak az ecseri családoknak, akik a II. világháború folyamánm elvesztették hozzátartozójukat. Ebben az évben a Szent István napi ünnepségek keretén belül került sor a világháborús emlékmű avatására a falu központjában kialakított emlékparkban. Az ünnepség színvonalát a Magyar Honvédség díszszázadának és zenekarának közreműködése emelte. Az emlékművet Kiss István székesegyházi kanonok áldotta meg.

Az 1996-os évben történt a Kálvária területének vízvezetékkel való ellátása, illetve ekkor újult meg teljesen az Andrássy utcai óvoda épülete, amely a korszerűsítés során egy tetőtéri szinttel is bővült.

Ecser egyik legnagyobb közműberuházása 1997 tavaszán kezdődött, ekkor indult községünkben a csatornahálózat kiépítése. A két évig tartó munkálatok 1998-ban fejeződtek be. A beruházás eredményeként Ecser teljes területe csatornázásra került, így megoldódott a korábban hosszú ideig problémákkal küzködő szennyvízelvezetés.

1998-ban készült el a község kábeltévé-hálózatának kiépítése, amely után - sok más környékbeli települést megelőzve - Ecser 100%-bn közművesített községgé vált. Ugyanebben az évben került sor a Bercsényi utcai ivóvízvezeték teljes felújítására, illetve az utca újraaszfaltozására. A képviselő-testület ekkor hozta létre a "Nyújtsd a kezed" közalapítványt is az iskola fejlesztésére.

A második önkormányzati ciklus képviselői mandátumainak lejárta után - az 1998 októberében megtartott választások eredményeként - a következők szerint alakult Ecser képviselő-testülete:

Polgármester: Harazin István
Képviselők: Aszódi Csaba András, Földváry Béla, Gál Zsolt, dr. Gáspár Pál, Harazin Ferenc, dr. Kóspál Lajos, Rangits Zoltán, Seffer János, Szeverné Csekei Csilla, Szigetvári Józsefné, Szlifka László.
Községünk jegyzői állását 1994 óta folyamatosan Barta Zoltán tölti be.

1999-ben ünnepelte Ecser lakossága a község újratelepedésének 300 éves jubileumát, melynek keretében kulturális programsorozattal emlékeztek meg az évfordulóról. A Szent István napi ünnepségeken felelevenítették a világhírű Ecseri lakodalmast, helytörténeti kiállításon betekintést nyerhettek az ecseriek falujuk múltjába. Az évfordulóhoz kapcsolódóan készíttette el az önkormányzat a község címerét, mely sötétkék alapon ábrázolja Ecser jellegzetességeit: a dombos vidéken álló cserfát, a barokk templomot, a Szerelem patakot, illetve híres népviseletünket. A kultúrális események mellett 1999-ben történt meg a község teljes közvilágítási rendszerének felújítása, energiatakarékos égőkkel való felszerelése, a templom díszkivilágításának kiépítése valamint a Szegfű utca és az Attila utca szilárd útburkolattal történő ellátása, csapadékvíz elvezetésének megoldása is. Ugyanebben az évben alakult településünkön az Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület.

2000. január 1-jén községünk állandó lakossága 3217 fő volt. A 2000. év elején alapította az ecseri önkormányzat a Közbiztonsági Alapítványt a falu biztonságának javítása érdekében. Fontos esemény volt községünkben a tavaszi püspöki látogatás, mely során Keszthelyi Ferenc váci megyés főpásztor kereste fel az ecseri katolikusokat. Legutóbb 20 évvel korábban - 1980-ban - látogatott Ecserre megyéspüspök, a plébánia épületének elkészültekor.

Ma a főváros közvetlen szomszédságában elterülő Ecser teljes infrastruktúrával rendelkező kertvárosi település, azonban a modern kor kényelmében sem szabad megfeledkeznünk évszázados történelmünkről, hagyományainkról, kultúránkról. Ezek szem előtt tartásával kell minden ecserinek gondot fordítania községünk további fejlődésére.

Tartalomjegyzék: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII

honlapkészítés: dupai