ix. Közösségi élet

A XX. század elejétől különböző egyesületek, társulatok működtek Ecseren, mely arra utal, hogy aktív közösségi életet éltek, élnek községünk lakói.

Ecseri Cserkész Egyesület
Szaunter Gyula vezetésével működött.

Ecseri Levente Egyesület
1925. március 15-én alakult.
Főoktatók: Laffeurse Béla, Szigetvári András, Szigetvári János, Szigetvári Pál.
Segédoktatók: Dankó Gyula, Pintér Ferenc, Ellenbacher (Ecseri) István
Az egyesületben alapfokú katonai ismereteket tanítottak a fiúknak. Az oktatás minden kedden délután volt. A fiúknak 12 éves kortól kötelező volt részt venni az oktatásokon, ahol jellegzetes "leventesapkát" viseltek. Gyakorlótérként a régi sportpálya területét használták a Dolinkán. Minden évben leventeversenyt tartottak Gyömrőn, ahol harci alakzatok bemutatásában, atlétikában és kerékpározásban mérték össze erejüket a fiatalok.

Polgári Lövész Egylet
Oktató: Szigetvári János, elnök: Zala István

Ecseri Sport Club
1920-ban alakult, máig összegyűjti községünk sportbarátait.

Hangya Fogyasztási Szövetkezet
Ügyvezető igazgató: Murár István, üzletvezető: Ernszt Vilmos volt. A községi kocsma mellett működött, a falusiak szívesen vásároltak itt, akár hitelre is. Sokan részjeggyel is rendelkeztek.

Tűzoltó Egyesület
A tűzoltóság, mint intézmény már 1899-ben megalakult Ecseren. Egyesületi formában 1926-tól működött. Parancsnoka 1931-ben Krommer Béla, később Fazekas Ferenc, majd Nagy László volt.

Frontharcosok Egyesülete
Az I. világháború után alakult a hazatért hadviselt katonákból.

Ipartestület
A két világháború között működött, községünk iparosait gyűjtötte egybe.

Rózsafűzér Társulat
465 tagja volt, akik a szentolvasó titkait tartalmazó cédulákat havonta cserélték egymás között. Az adott hónapban a náluk lévő cédula titkáról elmélkedve imádkoztak.

Oltár Egyesület
Hatvanöt tagja volt, a templom oltárának díszítését, szépítését látták el, az 1990-es években újjáalakult.

Szent Kereszt Hadsereg
Ecseri tagjainak száma 50 fő volt.

Jézus Szíve Gárda
Az ecseri leányokat gyűjtötte egybe, megalakítója Cser József plébános.

Kalot
A katolikus legények egyesülete volt Cser József vezetésével.

Ecseri Színjátszó Csoport
Már a két világháború között is működött, 1946-ban újjáalakult. Az előadások a Teleki és a Boros féle kocsma termében kerültek megrendezésre. A ruhákat maguk készítették illetve kölcsönözték, hogy minél színvonalasabb legyen az előadás. Főleg operetteket és népszínműveket játszottak. Népszerű volt a Luxemburg grófja, a Csárdáskirálynő, az Ida regénye, A nánai bíró lánya, az Iglódi diákok, a Régi nyár és a Falu rossza című darab. Illés József főrendező irányításával minden szombaton és vasárnap telt ház előtt játszottak amatőr színjátszóink. Neveik említésre méltóak:

1945 előtt: Greskó István, Greskó János, Navratil Ferenc, Kovács Ervin, Murár Anna, Zsilinszki Mária, Zsilinszki Rozália, Harazin Mária (Hranka), Kecskés Ilona, Szigetvári Sándor, Szigetvári József, Illés József, Merczel Mihály, Szauter Gyula.

1945 után: Trepák István, Szatmári László, Szentesi János, Szalontai Tibor, Szalai József, Mező József, Navratil Mária, Kaposi Julianna, Weber Anna, Lovász Ilona, Mező Ilona, Földváry Zoltán.

Ecseri Néptánccsoport
A 40-es évektől működött, a háború után - 1946-ban - újjáalakult. Nemzetiségi kultúránk ápolásának érdekében felelevenítették a régi idők dalait, táncait. Községünk népi hagyományainak ápolásában nagy szerepe volt az Ecseri Általános Iskolának Szabó Balázs igazgató irányításával. A táncokat Mátraházi Lászlóné tanítónő és Koczkás László tanította a fiataloknak. Táncosaink sok meghívást kaptak, műsorukkal számos helyen felléptek.

Az 1970-es években működő szervezetek:
Községi Hazafias Népfront Bizottsága
Községi Steinmetz Kapitány MHSZ Klub
Ecser Községi Steinmetz Kapitány KISZ-szervezet
4093 sz. Zrínyi Miklós úttörőcsapat
Vöröskereszt
Ecser Községi Kisiparosok Szövetsége

Nyugdíjas Klub
1983. június 3-án alakult a Rákos Mezeje MGTSZ támogatásával. Alapító tagjainak száma: 53 fő. Fél évvel az alapítás után már több, mint száz tagot számlált, ma az Ecseri Nyugdíjas Klub tagsága megközelíti a 200 főt.
Elnökei:
1983-1993 Blazsek János
1994-1997 Hornyák János
1997-2000 Harazin István
2000-    Mátrai Józsefné.

A községi nyugdíjas klub színvonalas kulturális programokat kínál tagjainak, emellett jelentős közösségi munkát is végeznek lelkes tagjai Ecser fejlesztésének érdekében (járdák építése, park létrehozása, temető kultúráltabbá tétele stb).
Jelenlegi vezetési: Elnökhelyettes: Dinnyés Sándorné;
Vezetőségi tagok: Földváry Tibor, Merczel Ferencné, Sosovicza Jánosné, Számvéber Ervinné, Varga Dániel.

Horgász Egyesület
1984-ben alakult az ecseri horgászokat összegyűjtő egyesület a Rákos Mezeje MGTSZ segítségével. Tíz évvel a megalakulás után a TSZ horgásztó földcsere révén községi tulajdonba került. Jelenlegi vezetés: Keszthelyi József elnök, Kőfalvi Ernő titkár, Matuszka László gazdasági vezető.

Segítség Közalapítvány
1995-ben hozta létre a községi képviselő-testület az Ecseren élő rászorulók támogatásának céljával. A közalapítvány segítséget nyújt községünk minden létminimum alatt élő rászoruló lakosának. Közösségi rendezvények vevételeiből, magánszemélyek és az önkormányzat által felajánlott adományokból végzi feladatát. Évek óta a Segítség Közalapítvány közreműködésével kerül megrendezésre a hagyományőrző Nős és Páros bál.
Kuratóriumának tagjai: Jármai Ildikó elnök, Dinnyés Sándorné elnökhelyettes, Sosovicza Jánosné tag.

Ecseri Polgárőr Egyesület
Az Ecseri Polgárőr Egyesület 1995 augusztusában alakult. Célja községünk közbiztonságának növelése. Figyelőszolgálattal segítik a bűncselekmények megelőzését. Vezetése: Koczkás László elnök, Durai Ferenc titkár, Nyerges László elnökségi tag.

Nyújtsd a kezed közalapítvány
1998-ban hozta létre az önkormányzat az ecseri iskolai oktatás, nevelés színvonalának emelése céljával. Kuratóriumi tagjai: Fülöp Józsefné elnök, Pető András elnökhelyettes, Szarka Ferenc tag.

Ecserért Községfejlesztő és Szépítő Egyesület
1999-ben alakult 25 alapító taggal. Az egyesület célja községünk szépítése, fejlesztése, a közösségi élet aktívabbá tétele, teleház működtetése. Az egyesület elnöke Császár Zoltán, alelnökei Tátrai Ferenc és Tabányi Jánosné, titkára Kamarás Zoltán.

Közbiztonsági Alapítvány
2000-ben alapította az önkormányzat. Célja a polgárőrséggel szorosan együttműködve Ecser biztonságának megőrzése. Elnöke Nyerges László, kuratóriumának tagjai id. Varga Dániel és Durai Ferenc.

Testvértelepülések

Zlaté-Klásy - Nagymagyar: Dél-Szlovákiában, a dunaszerdahelyi járásban található. Évtizedek óta szoros kapcsolat fűzi össze a két község sportkörét és nyugdíjas klubját.

Kumbag: Törökországban, a Márvány-tenger partján fekszik. Néhány évvel ezelőtt került kapcsolatba a két községe.

Tartalomjegyzék: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII

honlapkészítés: dupai