Nem szabad a csapadékvizet a szennyvízcsatorna hálózatba engedni!

Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok!

Az elmúlt évek során – az ellenőrzések fokozott végzésével egyidejűleg - már számtalanszor felhívtuk a figyelmet az illegális csapadékvizek szennyvízelvezető rendszerbe történő hatásaira.

Ezekben az esős időszakokban a szennyvízelvezető hálózat túlterheltté válik, mely kiöntéseket illetve egyes felhasználási helyeken ingatlanon (épületen) belüli elöntéseket is okoz(hat).

A szennyvízelvezető rendszerbe TILOS a csapadékvizek bevezetése! (58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85. § (5) bekezdése)
Minden ilyen bevezetés közérdekű üzem működésének megzavarását eredményezi, tekintettel arra, hogy a települési szennyvízcsatornahálózat nem ilyen mennyiségű és intenzitású vizek üzembiztos elvezetésére szolgál.

Közös érdekünk, hogy a szennyvizet a szennyvízcsatornába tartsuk, ezért nyomatékosan kérjük az ingatlan tulajdonosokat, hogy az előzőekben leírtak alapján ellenőrizzék saját ingatlanuk esetében a csapadékvízelvezetés szabályosságát és tegyenek eleget jogszabályi kötelezettségeiknek.

Együttműködésük ezúton is köszönjük!

Dél-Pest megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.


A csapadékvíz szennyvízcsatorna hálózatba vezetése a szennyvíztisztító telepen is megzavarja a technológiát. Ellentétben a fővárosi szennyvíz-hálózattal a vidéki (ecseri) csatornahálózatok csak és kizárólag szennyvíz elvezetésére vannak méretezve, csapadékvízre, esővízre nem.

(2020. október 15.)


honlapkészítés: dupai