A Vecsési Járási Hivatal települési ügysegédjének félfogadása

2020. november 09. 08:00

A Pest megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatalának települési ügysegéde minden hónap második hétfőjén, 08.00. és 10.00. óra között tart ügyfélfogadást az Ecseri Polgármesteri Hivatalban (Ecser, Széchenyi u. 1.)

Az ecseri települési ügysegédet jelenleg kizárólag szájmaszkban keressék fel. Kézfertőtlenítés a Polgármesteri Hivatal előterében kötelező! Lehetőleg kísérő nélkül érkezzenek, és a védőtávolságokat tartsák be!


A Vecsési Járási Hivatal települési ügysegédjének félfogadási időpontjai Ecseren, a Községházán (Széchenyi u. 1.):
2020. November 9. hétfő 08.00.-10.00.,
December14. hétfő 08.00.-10.00.

A települési ügysegéd az ügyfelek lakóhelyén segít a járási hivatal hatáskörébe
tartozó ügyek intézésében, közreműködik az eljárás megindításában, és szükség esetén az eljárásban is.

A települési ügysegéd a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben tájékoztatást ad az ügyfeleknek, átveszi a beadványokat, ügyféli kérelmeket, a szükséges nyomtatványokat biztosítja.

A települési ügysegéd feladatai közé tartozik különösen:
Kérelmek átvétele az alábbi ügytípusokban:

Szociális ügyek:
- ápolási díj megállapítása iránti kérelem
- közgyógyellátás iránti kérelem
- időskorúak járadéka iránti kérelem
- aktív korúak ellátása
- hadigondozott igénybejelentés
- gyermekek otthongondozási díja

Családtámogatási és Társadalombiztosítási ügyek
- anyasági támogatás
- családi pótlék (nevelési ellátás/iskoláztatási támogatás)
- gyermekgondozást segítő ellátás –GYES
- gyermeknevelési támogatás – GYET
- TAJ kártya, európai egészségbiztosítási kártya
- kérelem a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokra vonatkozóan
- nyugdíjbiztosítási egyszeri segély
- egészségbiztosítási egyszeri segély
- nyugellátás méltányosságból történő emelése
- a családvédelmi akcióterv keretében nyújtott támogatások

Elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szolgáltatások:
- ügyfélkapu regisztráció
- tájékoztatás nyújtása cégkapuról
- tájékoztatás az elektronikus ügyintézés lehetőségeiről (e-papír, RNY, RKTA)

Egyéb szolgáltatások:
- a járási hivatal hatáskörébe tartozó kérelmek átvétele
- egyéb, beadványok, hiánypótlások átvétele (bármely folyamatban lévő eljárással kapcsolatosan)
- nyomtatványok kiadása

honlapkészítés: dupai