Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat - pályázati kiírás

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ebben az évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz.
Ennek értelmében Önkormányzatunk kiírja a pályázatot
A pályázatról bővebb információt a

www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

oldalon találnak.

Várjuk a pályázati feltételeknek megfelelő fiatalok jelentkezését!

A pályázat önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben történt regisztráció és a pályázati űrlap kinyomtatása, illetve aláírása után, a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani a megjelölt, kötelező mellékletekkel együtt.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

További tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban a 06-29/335-166-os telefonszámon kaphatnak.

Ecser Nagyközség Önkormányzata

(2020. október 5.)


honlapkészítés: dupai