Dr. Verasztó Mihályt köszöntötték a Községházán

36 éve szolgálja az ecseri betegeket Dr. Verasztó Mihály fogszakorvos. Ebből az alkalomból is köszöntötte Őt a Községházán Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző. Polgármester Úr átadta Verasztó doktornak a Képviselő-testület által adományozott „Ecserért” kitüntetést, melyet a kitüntetett augusztus 20-án nem tudott átvenni. Polgármester úr köszönetet mondott a több évtizedes odaadó munkáért.
A találkozón Dr. Verasztó Mihály elmondta, hogy mindig jól érezte magát Ecseren és továbbra is itt tervezi a tevékenységét. Ma már Ő is ecserinek érzi magát, és szeret itt dolgozni.
Az alkalom jó teret adott az aktuális egészségügyi helyzet áttekintésére is.


Az alábbiakban a Cserfa újságban megjelent írást közöljük:

Verasztó doktort már rég befogadta a falu

Bár a díjátadó ünnepségen személyesen sajnos nem tudott részt venni, Gál Zsolt polgármester a legnagyobb elismerés hangján méltatta dr. Verasztó Mihály munkásságát, emberi helytállását.

Amint a településvezető visszaemlékezett, a fogász főorvos 36 évvel ezelőtt, a községi tanács döntése értelmében került Ecserre, ahol 29 pályázó közül egyhangú döntéssel választották a település fogorvosának. S munkáját azóta is töretlenül, magas színvonalon végzi, mellyel kiérdemelte a lakosok bizalmát és megbecsülését.

S ez a rendületlen helytállás a lakosság érdekeinek maximális figyelembevétele mellett magának a szakmának is szólt és szól, mely számára azt jelenti, amit igazából csinálni szeret. Verasztó doktor ugyanis a mai napig szereti a munkáját, ami miatt is külön szerencsésnek érzi magát és soha nem is szeretett volna más munkát csinálni. S amikor az egyetem elvégzése után elkezdett Ecseren dolgozni, ez szakmailag egy igen nehéz időszak volt számára, hiszen nem volt a közelében segíteni tudó szakmai főnök. Mintegy 8 – 10 év után beindította magánrendelését Budapesten, ami mindenképpen egy újabb szakmai kihívást és odafi gyelési kötelezettséget jelentett számára. Sőt, emellett még szakmai felügyelői munkát is vállalt az ÁNTSZ részére, amit egészen a hivatalosan engedélyezett ideig, 65 éves koráig látott el. Ezek a feladatok aztán azt kívánták meg tőle, hogy szakmailag folyamatosan a csúcson legyen s így tudását mindig a legmagasabb szinten tudta tartani. A plusz elfoglaltságok időben nem befolyásolták ecseri munkáját, s noha soha nem írta ki a táblájára, hogy ’szakfelügyelő főorvos’, hozzáértésével a helybeliek e nélkül is tökéletesen tisztában voltak.

A hosszú, közös munka mellett sokat köszönhet asszisztensének abban, hogy a helybeliek nemcsak szakmailag, de emberileg is elfogadták. Harazin Istvánné, Piroska ugyanis ecseri lakos, így szinte mindenkit ismer és tud minden jelentős itteni eseményről, fejleményről. Verasztó doktor viszont nem él a településen, így kicsit nehéz volt elfogadtatni magát a helybeliekkel, ami bizony időbe telt. Most viszont már elmondható, hogy szinte idevalósinak tekintik s ő is így érzi magát s már ismer szinte mindenkit.

Az ’Ecserért’ megtisztelő kitüntetést illetően pedig úgy érzi, hogy azt elsősorban nem a veszélyhelyzet idején tanúsított helytállásáért, hanem inkább egész eddigi munkásságának jutalmaként kapta. A település vezetése és az ecseriek így fejezték ki elismerésüket közel 4 évtizedes, mintegy 3 generációt felölelő tevékenységéért. A jövőt illetően pedig az a szándéka, hogy amíg az egészsége és teherbírása engedi, dolgozni fog. Ha viszont úgy alakul a helyzet, először mindenképpen a magánrendelését fogja feladni, hiszen az inkább fárasztó. Ecseren több a tennivaló, s ez az, ami egész pályájának és az életének is az alapja s amit szeret csinálni. Amit pedig szeretettel csinál az ember, az sok energiát is ad. S ha már ezt sem tudja ellátni, csak utána szeretne visszavonulni. Tény, egyre népszerűbbé válnak a fővárosi agglomerációban lévő települések, s így Ecser is. Ennek következtében nő a fővárosból kiköltözők száma, s nem egyedi eset már az, ha valaki máshonnan került a településre. Az így megnövekvő lakosságszám jelenleg mintegy 4 ezer főt jelent, mely mennyiség kicsit sok egy fogorvosi körzetnek, tehát bőven elférne még egy státusz. Ennek létrehozása viszont egyáltalán nem egyszerű. De bővíteni kellene az asszisztensi ellátást is, hiszen az adminisztrációs feladatok, valamint az azzal összefüggő elektronikus kihívások rendkívül igénybe veszik már most is az asszisztensnője idejét, ami elsősorban a szakmunka rovására történik, az pedig nélkülözhetetlen a folyamatos munkavégzés mellett. Természetesen a sürgős eseteket mindez nem érinti, melyeket igyekeznek a már előjegyzett páciensek közé beiktatni. S hogy még tovább gyorsítsák munkájukat, igyekeznek súlyozni is a rájuk váró feladatokat. Így például egy fogkőleszedés értelemszerűen későbbi időpontot fog kapni, mint egy komolyabb beavatkozás.

S hogy a saját családja hogyan viszonyult ehhez az időigényes, teljes embert igénylő hivatáshoz? Természetesen itt elsősorban a feleségét illeti az érdem, aki immár közel 40 éve viseli türelemmel a vele járó nehézségeket. Az ő segítsége nélkül valószínűleg nem kerülhetett volna sor a most átadott díj odaítélésére sem. Három gyermeke közül egyik fi a választotta hivatásul a fogorvoslást, aki Maglódon dolgozott egy ideig, így pontosan tudta, hogy mit jelent ez a munka. A másik két gyermeke pedig csak annyit tudott az egészről, hogy mindez egy nagyon nagy dolog – ám nem követték apjuk példáját. Amióta pedig feladta szakfelügyelő főorvosi státuszát, kicsit megnövekedett a szabadideje, amit igyekszik otthon, a család körében eltölteni, mely már kiegészült 2 unokával, s hamarosan megérkezik a harmadik is. Kicsit furcsa ugyan hozzászoknia, hogy a munkaidő befejeztével nem kell még továbbra is rendelkezésre állnia. Ám erre a nyugalmasabb időszakra mindenképpen szüksége is van, hiszen így is igyekszik vigyázni az energiájára, ami pedig ecseri feladatainak további ellátásához is nélkülözhetetlen. Ott a már sikeresen kialakított felkészültségük fokozottabb védelmet jelent nekik arra az esetre, ha ismét szembe kellene néznünk a járvánnyal. Így az már a munka szempontjából sem fogja őket felkészületlenül érni, hiszen jelenleg nemcsak az első hullám okozta lemaradásokat igyekeznek behozni, hanem egy picit előre is dolgoznak, hogy ne lassulhasson le majd újból az ellátás.
Az elért eredményekben pedig nagy szerepe van asszisztensnőjének, aki mindvégig Verasztó doktor mellett volt és van a mai napig. Az ő lelkiismeretes, pontos segítsége is hozzájárult ahhoz, hogy kivívják a településnek a díj odaítélésében is kifejezett elismerését.

Dr. Horváth K. József

(2020. október 4.)
honlapkészítés: dupai