HELYI ADÓKBAN ÉS A GÉPJÁRMŰADÓBAN 2020. SZEPTEMBER 15-IG FIZETHETŐK AZ ESEDÉKES ADÓK/ADÓELŐLEGEK!

Tisztelt Adófizetők! Kedves Ecseriek!

Segítve az adófizetést Ecser Nagyközségi Önkormányzat Adóhatósága helyi kézbesítés útján, vagy az elektronikus tárhelyekre minden adózónak még szeptember 15-e előtt megküldte az adószámla-értesítőket.

2020. szeptember 15-ig lehet megfizetni - a késedelmi pótlék nélkül – a telekadót, gépjárműadót, helyi iparűzési adó-előleget, vagy tételes iparűzési adót. Az adót az adózónak adónként, kötelezettségenként a megfelelő számlára kell megfizetnie.


Tájékoztatás a megküldött Folyószáma Egyenlegről

A folyószámla értesítők kiküldésének célja kétirányú, egyrészt részletes információt nyújt az önkormányzat felé esedékes, 2020. szeptember 15-ig fizetendő adó-előírásairól, másrészt az épp aktuális pénzügyi helyzetéről, eddigi befizetéseiről és az esetlegesen már fennálló tartozásairól is. Folyószámla-kivonatot az kap, aki legalább egy adónemben több mint 500 forinttal tartozik.

Az önkormányzati adóhatóság az egyenleg megállapításánál az adószámla 2020. augusztus 27-i állapotát vette alapul.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az előírt adókat az esedékességi határidőkig az adózó/adóalany köteles megfizetni! Amennyiben a jelzett határidőig és összegek tekintetében adófizetési nehézsége adódna, úgy a fizetési könnyítés lehetőségeiről szíveskedjék tájékozódni. Amennyiben Önnek helyi adó (pl.: telekadó, helyi iparűzési adóelőleg), gépjárműadó, valamint egyéb más fizetési kötelezettség (pótlékok és bírságok) terheli vagy esetleg elévülési időn belül terhelte, akkor ezeket Ecser Nagyközségi Önkormányzatának megfelelő adószámláira kell megfizetnie.

Számlaszám Megnevezés

65100022-11359793 Telekadó beszedési számla
65100022-11354097 Helyi iparűzési adó beszedési sz.
65100022-11354138 Bírság beszedési számla
65100022-11354121 Késedelmi pótlék beszedési számla
65100022-11354152 Talajterhelési díj beszedési számla
65100022-11354107 Gépjárműadó beszedési számla


Év elején kiküldtük a 2020 évre vonatkozó fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges postai utalványokat minden adónemben. Amennyiben a második félévi adó megfizetéséhez mégis újabb csekkre lenne szüksége kérjük az alább jelzett telefonon vagy a polgarmesterihivatal@ecser.hu e-mail címen jelezzék!

Ecseren az Elektronikus Önkormányzati Portál /https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap/">https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap/ minden adózó számára biztosítja az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezését és az adó befizetését.

Adózást érintő kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatban forduljanak Török Ildikó adóhatósági vezető-főtanácsoshoz a 06-29-335-161 telefonszámon ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 8.00-12.30 és 13.00-18.00
Szerda: 8.00-12.30 és 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00

Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és adófizetésével hozzájárul Ecser Nagyközség fejlődéséhez! Továbbra is jó egészséget kívánunk minden Kedves Ügyfelünknek, és Családtagjainak egyaránt!

Ecseri Polgármesteri Hivatal, mint elsőfokú adóhatóságA HELYI ADÓK MEGFIZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS GYAKRAN FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK

Jelen tájékoztatónkkal szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek a helyi adók megfizetésével kapcsolatos leggyakrabban felmerülő kérdések ügyében, az adószámla kivonat kézhezvételét követő teendőkkel kapcsolatban.
Bízunk benne, hogy hasznos támogatást tudunk nyújtani!


Gépjárműadóra vonatkozóan:

Az I. félévben eladtam a gépjárművem, be kell fizetnem a II. félévi gépjárműadót is?
– IGEN, aki az év első napján a gépjármű forgalmi engedélyében tulajdonosként vagy üzembentartóként szerepel, az köteles a tárgyévre a gépjárműadót megfizetni, tehát a II. félévi gépjárműadót is be kell fizetnie!

Már régen eladtam a gépjárművem, miért kell nekem fizetnem a gépjárműadót?
– a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változásról a bejelentést a Közlekedés Igazgatási Hatóság (Okmányiroda vagy Kormányablak) felé a VEVŐ (15 napon belül) és az ELADÓ (8 napon belül)
K Ö T E L E S B E J E L E N T E N I. Ha ez nem történt meg az eladó nevén marad a gépjármű és az adófizetési kötelezettség is.

Miért fontos, hogy az ELADÓ bejelentse a gépjármű eladását a Közlekedés Igazgatási Hatóságnál!
– Az ELADÓ tulajdonjog átruházásáról szóló bejelentését az Közlekedés Igazgatási Hatóság a nyilvántartásába bejegyzi. Amennyiben a VEVŐ 15 napon belül nem tesz eleget az átírási kötelezettségének, akkor a Hatóság felszólítja erre. Ha a felszólítás eredménytelen marad, akkor a Közlekedés Igazgatási Hatóság kivonja a gépjárművet a forgalomból.
Az eladó gépjárműadó fizetési kötelezettsége a bejelentéssel megszűnik a változást követő évtől.


Helyi iparűzési adóra vonatkozóan:

Kezdő KATA-s egyéni vállalkozó vagyok, nem kaptam az iparűzési adó fizetési kötelezettségről semmi értesítést!
– az év közben kezdő vállalkozónak a vállalkozás megkezdését követően 15 napon belül be kell nyújtani a Bejelentkezés, Változás-bejelentés nyomtatványt, Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül megjelölve rajta a „KATA”-s adózási formát.

2020. évtől már KATA adóalany vagyok, miért kell ilyen sok iparűzési adót fizetnem?
– 2020. február 15. napig volt lehetőség benyújtani a Bejelentkezés, Változás-bejelentés nyomtatványt, megjelölve rajta a „KATA”-s adózási formát. Utólag erre az évre már nem választható a KATA adózási forma!

KATA-s adózó vagyok és szüneteltetem a vállalkozásom, miért kell iparűzési adót fizetnem?
– Bejelentkezés, Változás-bejelentés nyomtatványt kell benyújtani a vállalkozás szüneteltetésének kezdő időpontjától majd 2021. évben adóbevallás benyújtása a vállalkozás szünetelése miatt. Ott kerül elszámolásra az adó a szüneteltetett időszakra vonatkozóan.

Már megszüntettem a vállalkozásom, miért kell iparűzési adót fizetnem?
– Változás-bejelentést és Záróbevallást kell benyújtani, a vállalkozás megszűnésének időpontjáig.


Általános kérdések:

Én már befizettem az adót, de nem látszik a befizetett összeg az egyenlegen!
– Ha az adószámla kivonat elkészítését követően, 2020. augusztus 27. után fizetett, akkor az a befizetés még nem szerepel a kivonaton!

Az Adószámla kivonaton NEGATÍV előjellel szereplő összeg TÚLFIZETÉS. A visszaigényléséről, másik számlára történő átvezetésről rendelkezni lehet a vállalkozónak az Elektronikus Önkormányzati Portál /https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap/">https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap/ elérhető nyomtatványon, magánszemélynek az ecser.hu oldalon elérhető „adótúlfizetés visszaigénylése” nyomtatványon.


Ecseri Polgármesteri Hivatal, mint első fokú Adóhatóság


(2020. szeptember 10.)


honlapkészítés: dupai