Az Ecseri Római Katolikus Egyházközségi Tanács hirdetménye az önkéntes egyházi hozzájárulásról

Kedves Testvérek!

Örömünkre szolgál, hogy két éve már egyházközségünknek ismét önálló papja
van, és plébániánk épületében újraindult a közösségi élet. Ez olyan kiadásokkal
jár, melyek minden helyben lakó plébános esetében természetesek. Mivel ezeket a kiadásokat a jelenlegi bevételeink nem fedezik, ezért már tavaly vissza kellett állítanunk az önkéntes egyházi hozzájárulás (előző nevén: egyházadó, még korábbi nevén: párbér) hivatalos rendjét.

Mint ismert, a hozzájárulás mértéke nem meghatározott összeg, hanem a
Magyar Katolikus Püspöki Kar iránymutatása szerint minden keresettel (akár
munkabérrel, akár nyugdíjjal) rendelkező katolikus részéről az éves jövedelmének 1%-a. (Értelemszerűen mindenki maga tudja kiszámolni, hogy összesen 12 havi jövedelmének mennyi a századrésze.) Lelkiismereti felelősségünk Anyaszentegyházunk 5 parancsa közül az utolsónak is a betartása: „Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!”

Működőképességünk fenntartása érdekében kérjük, hogy lehetőségeihez mérten minden Testvérünk idén is szíveskedjék a hozzájárulás befizetésekor a fentebb ajánlott összeget figyelembe venni, ahhoz mindinkább közelíteni.

Természetesen az ajánlottnál kisebb vagy nagyobb mértékű hozzájárulást egyaránt köszönettel fogadunk. A befizetés lehetséges egy összegben vagy részletekben, a sekrestyében vagy banki átutalással a következő számlaszámra: Római Katolikus Plébánia Ecser
10700323-71032322-51100005.

Egyházközségi Tanács

Az Egyházközségi Tanács imént ismertetett javaslatát tavaly, 2019. január
1-jei hatálybalépéssel elfogadtam:

Dr. Tanczik Balázs
plébános

(2020. szeptember 1.)

honlapkészítés: dupai