Védőnői álláshirdetés

Az Ecser Nagyközségi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet az Ecser Nagyközségi Önkormányzat
védőnői
munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2022.06.12. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Zrínyi utca 24/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok és a 26/1997.(IX.03.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) védőnői szakdolgozói bértábla, és cafetéria juttatás, illetve az SZMSZ 4. sz. mell.-ben szereplő védőruha az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, védőnői oklevél,
• Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet


Elvárt kompetenciák:
• Jó szintű együttműködési képesség, empátiás készség, jó állóképesség, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata, Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Moskovicz Miklósné nyújt, a 06-29/335-161-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Moskovicz Miklósné részére a polgarmesterihivatal@ecser.hu E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Moskovicz Miklósné, Pest megye, 2233 Ecser, Széchenyi u. 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 25.

(2020. szeptember 1.)


honlapkészítés: dupai