Átadták a helyi elismeréseket

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete idén is elismerésben részesítette a település érdekében kiemelkedő munkát végzetteket. Az idei különleges év, ezért nem meglepő, hogy 2020. augusztus 20-án az egészségügy és a szociális területen dolgozók kaptak díjat.
Ecserért kitüntetésben részesült Klein Judit szociális gondozó és Dr. Verasztó Mihály fogorvos. Díszoklevelet kapott Kozma Lászlóné.

A Rábai Miklós Művelődési Ház Házasságkötő termében Gál Zsolt polgármester úr beszédében köszöntötte a díjazottakat:

„Tisztelt Ecseriek! Kedves Vendégeink! Tisztelt Díjazottak!

Köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy immár nyolcadszor adhatunk át Ecserért Kitüntetést vagy díszoklevelet azoknak, akik kiemelkedően sokat tettek településünkért, az itt élők sorsának jobbá tételéért, Ecser hírnevének öregbítéséért. Sajnos a mai rohanó világunkban egyre kevesebb lehetőség adatik meg, amikor kicsit leülhetünk és elgondolkodhatunk arról, mi az, ami fontos, mi az, ami örömet szerez nekünk vagy másoknak. Egyre kevesebb az az alkalom, amikor köszönetet mondhatunk ünnepélyesen is embertársainknak, akik példát mutatnak életünk valamelyik területén. Nyolc évvel ezelőtt az Önkormányzat azzal az elképzeléssel hozta létre ezeket a kitüntetéseket, hogy minden évben augusztus 20-án ünnepélyesen is elismerhesse azon lakosainak tevékenységét, akik a településükért önzetlenül sokat tettek, tesznek, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy a településünk kollektív emlékezetében megőrzésre kerüljenek azok nevei, akik példát mutatnak, akik kiemelkednek honfitársaink közül. A mai díjazottakról is elmondható, hogy az élet más-más területén dolgoznak ugyan, de közös célért tevékenykednek, ami nem más, mint saját településünk, ECSER!
Mindannyiunk nevében ezért a tevékenységükért, magatartásukért mondok ma köszönetet, hiszen Ecsert tették gazdagabbá, jobbá. Önök szemléltetik a leginkább azt, hogy az elődökhöz hogyan lehet és kell is méltónak maradni, Önök szavatolják azt, hogy ma is élnek köztünk olyanok, akik településükért, az itt lakókért dolgoznak.
Talán Márai Sándor örökérvényű szavai fejezik ki ezt a legszebben: „Csak egyfajta igazi hazafiság van. Ha valaki ott, ahol éppen él, teljes hűséggel és feltétlen erőkifejtéssel helyt áll a munkájában. Ennek visszaható ereje van a hazára.”
Elődeink olyan települést hoztak létre az évszázadok alatt, amely erős lokálpatrióta szellemmel ruházta fel az itt élőket azért, hogy minden időszakban, korban, korszakban Ecser javát keressék. Kedves Díjazottak, Önök is ilyenek.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az Ecserért Kitüntetésben részesülők élete, munkája, eredménye példaértékű, mások számára követendő minta. És ebben az értékvesztett világban egyre nagyobb szüksége van minden embercsoportnak olyanokra, akik nem csak a saját javukért dolgoznak, hanem hosszú, akár éveken át tartó munkával közösséget is építenek.

Az idei évben díszoklevelet adományozunk és egyben megköszönjük Kozma Lászlónénak (Ica néninek) a nagyon sok problémát okozó vírushelyzetben tanúsított munkáját. Elsődlegesen az Ecseren lakók egészségének megőrzésére készített maszkok gyártásában és annak előkészítésében nyújtott segítségéért. Másodlagosan pedig a nem csak Ecseren lakóknak, de a településünk lakóiért az egészségügyben dolgozóknak nyújtott segítségéért. Az ő ötlete alapján és hathatós közreműködésével sikerült Ecser összes lakójának, aki kérte, mosható maszkot adnunk. A munkák során végig a háttérben megmaradt és lánya Barbara lett az ügy szószólója, de nem vitatható, hogy nélküle nem kezdődött volna el ez a dicséretes munka. Köszönöm az aktív tevékenységét és egyben boldog és egészségben eltöltött hosszú nyugdíjas éveket kívánok!

Ecserért Kitüntetésben részesül Klein Judit (Jutka)
Judit 1997 óta Ecseren, ecseri rászorulók segítésében dolgozik, különböző módon, más-más szervezeten keresztül végezte ezt a tevékenységet, de elmondható, hogy mindig a rászorulók érdekét maximálisan figyelembe véve látta el munkáját. Jutka idei évben nyugdíjba vonult, ennek alkalmával gondolta a Képviselő-testület, hogy az elismerést az Ecseri lakosok érdekében évtizedeken át tartó önzetlen munkájáért kiérdemelte. Szeretnénk saját nevünkben és lakosaink nevében is megköszönni a kitartó munkádat, kívánom, hogy még sok-sok éven keresztül legyél aktív segítő! Mindehhez jó egészséget kívánok.

Ecserért kitüntetésben részesül dr. Verasztó Mihály fogorvos
Doktor úr előre jelezte, hogy sajnos a mai napon nem tud részt venni a díjátadón.
1984-ben 36 évvel ezelőtt a Községi Tanács döntése értelmében került Ecserre, amikor 29 pályázó közül egyhangú döntéssel választották a döntéshozók Ecser fogorvosának. Azóta végzi itt magas színvonalú munkáját, ezzel kiérdemelte a lakosaink bizalmát, megbecsülését. A válsághelyzet idejére miniszteri rendelkezés alapján életkora miatt a praxis ellátásától eltiltotta, de Ő a betegek érdekeit tartotta szem előtt és annyit közölt velem, hogy marad és biztosítja az ellátást.
Köszönjük a sok éves odaadó munkáját, bízom abban, hogy még jó néhány évig ellátja a fogorvosi teendőit itt, Ecseren.
Még egyszer köszönöm a díjazottaknak a munkáját, és a példamutatást. Szép napot kívánok mindenkinek!”

Gál Zsolt polgármester és Barta Zoltán jegyző köszöntötte a díjazottakat.

A hivatalos program után Bokor János népdalénekes műsorát nézhették meg a vendégek.

(2020. augusztus 20.)


Gál Zsolt polgármester köszönti a díjazottakat

Kozma Lászlóné átveszi a Díszoklevelet

Barta Zoltán, Kozma Lászlóné, Gál Zsolt

Klein Judit köszöntéseBokor János műsora

honlapkészítés: dupai