Felhívás az árkok és az átereszek tisztítására

A várható vízkárok megelőzése érdekében szükséges az ingatlanok előtti csapadékvíz-elvezető árkok és átereszek tisztítása. Az ingatlanokkal határos árkok karbantartása, a vízelvezetés biztosítása lakossági feladat.

A legutóbbi nagy esőzésnél, 2020. június 14-én is több helyen voltak az átereszekben olyan dolgok, amelyek akadályozták a víz lefolyását. Találtunk átereszben téglákat, PET-palackot, autó dísztárcsát, műanyag locsolókannát. Volt olyan cső, amelybe három gumilabda volt beszorulva.

Az önkormányzat köztisztasági rendelete alapján az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú út közötti, kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, a nyílt árok és annak részei (csapadékvízgyűjtők, ingatlanhoz tartozó összefolyók, kapubejárók átereszei) takarításáról, az ezeket érintő növények vágásáról, összegyűjtéséről és a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról az ingatlan tulajdonosának vagy használójának kell gondoskodnia.

A vízkárok megelőzése érdekében az ingatlantulajdonosok és -használók tegyék meg a szükséges intézkedéseket a csapadék- és belvízelvezető rendszerek, árkok karbantartására, tisztítására.

A munkálatok mielőbbi megkezdése a várható heves nyári esőzések, esetleges áradások miatt fontos. Az árkokból, és a mederoldalból (partfal) az oda nem való növényzetet (gazok, cserjék, stb.), egyéb törmeléket el kell távolítani, a víz szabad útját biztosítani kell.

Ecseri Polgármesteri Hivatal

(2020. június 26.)


honlapkészítés: dupai