Ismét meghosszabbították a kutak fennmaradási engedélyeztetésére vonatkozó határidőt

Módosította az Országgyűlés a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. szakaszának (7) bekezdését. E szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően //2020. július 1.// engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.
E rendelkezés 2020. július elsejétől hatályos.

(2020. június 18.)


honlapkészítés: dupai