Tanítói álláshirdetés

A Monori Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Laky Ilonka Általános Iskola
tanítói
munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, a munkába állástól 2021.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tanítói és napközis feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, tanító,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, magyar műveltségi terület vagy bármely tanári szak,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az iskolai végzettség megnevezését és a dokumentum azonosító számát
• A 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány azonosító száma, amely alkalmas a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
• A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (döntésre jogosultakkal való közléséhez)
• A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Katalin nyújt, a 30/793-2158 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Kiss Katalin részére a jozsef.villand@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog- és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkára jelentkezők adatkezelési tájékoztatója elérhető a http://kk.gov.hu/kozerdeku-adatok-mon oldalon. Tájékoztatjuk, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a munkaviszony létesítésének feltétele a fenti oldalon szintén elérhető „Felvételi Adatlap” kitöltése, és az eredeti okiratok személyes bemutatása.

(2020. június 14.)


honlapkészítés: dupai