Vasárnap ünnepeljük templomunk búcsúját és Úrnapját

Idén egy napra esik Ecseren a búcsú és az Úrnapja. Mindkét ünnepet megtartjuk a templomban. A Szentmise 2020. június 14-én, vasárnap 9. órakor kezdődik. Úrnapi virágszőnyeg készítés csak kis részben valósul meg és körmenet nem lesz. A búcsút kísérő világi programok is elmaradnak.

Az Ecseri Római Katolikus Templom védőszentje Páduai Szent Antal. Az Antal napot követő vasárnap tartjuk Ecseren a búcsút. 2020-ban Antal nap június 13-án, szombaton van, tehát a 2020. évi búcsú június 14-én, vasárnap lesz.

Dr. Tanczik Balázs plébános úr a következőket hirdette ki:

2020. június 14-én, vasárnap 9 órakor kezdődik búcsúi szentmisénk, mely idén egybeesik Úrnapjával. Ez lesz a YouTube-csatornánkon közvetített utolsó szentmisénk: addig is, és onnantól is mindenkit szeretettel várunk személyesen a templomba. A helyzetre való tekintettel aznap a hagyományos virágszőnyeg készítése, ill. a szentmise utáni körmenet elmarad. Pontosabban csak módosul személyessé és mobillá: idén nem mi jövünk az Úr Jézushoz körmenetre, hanem az ünnepi szentmise után Őt viszem körbe a faluban mindazok házaihoz, akik ezt igénylik. Így saját portájuk kapujában azok is részesülhetnek az Ő áldásában, akik idős kor, betegség vagy időssel/beteggel való együtt lakás miatt a templomba eljönni eddig nem mertek. Ezúton őket is hívom: bátran jöjjenek a templomba, az egymáshoz figyelmes keresztény közösségbe.

Dr. Tanczik Balázs
plébános


Mi is a búcsú? Így írt erről a Cserfa újság májusi számában a plébános úr:

Védőszentünk emléknapja 789 évvel ezelőtti halálának, azaz mennyei születésének napja: június 13-a. Miket is jelent a búcsú kifejezés? Elsődleges jelentése a távozáskor történő elköszönés. Ebből származik az egyik egyházi jelentése: a tisztítótűzben esedékes ideig tartó tisztulástól való részleges vagy teljes elbúcsúzás, azaz a búcsúnyerés szavunk. Másik egyházi jelentése a templombúcsú, ami a templom védőszentjének ünnepnapja. Ebből ered a másik civil jelentés: a templombúcsú kapcsán meghonosodott a vurstli, a ringlispil, a céllövölde, és emléktárgyak vásárlásának szokása. Ezekkel a védőszent segítsége fölötti örömöt akarták folytatni az ünnepi szentmise után is, egész nap, önfeledt vidámsággal, jókedvvel. Könnyen lehet, hogy a mozik, a plázák, az internet korában a civil szórakozást az emberek számára már nem a búcsúsok kínálata nyújtja. Azonban korunkban is ügyelnünk kell arra, amire akkoriban: ünneplésünk módja ne szorítsa háttérbe a búcsú napjának lényegét. Azt, hogy magunk és elődeink nevében, egész napos, őszinte örömmel, szívből adjunk hálát minket a mennyből pártfogoló védőszentünk minden segítségéért.

Balázs atya


Ki volt Páduai Szent Antal?

Páduai Szent Antal 1195-ben született Lisszabonban. Portugál nemesi családból származott, eredetileg Fernando névre keresztelték. Körülbelül 16 éves lehetett, amikor belépett az Ágoston-rendi kanonokok közé. Ekkor vette fel az Antal nevet, védőszentjéül Remete Szent Antalt választva. 1220-ban átlépett a ferences rendbe, és misszionáriusként Marokkóba indult. Betegsége miatt hamar haza kellett térnie, a hajó azonban viharba került, és Szicília partjaira vetődött. Itt élt egy rövid ideig, és itt vett részt 1221-ben a ferencesek generális káptalanján.
Ekkor találkozott Assisi Szent Ferenccel. Antal feltűnt szónoki képességeivel, ezért azzal bízták meg, hogy Dél-Franciaországban a katharoknak és a valdenseknek prédikáljon. 1227-ben tért vissza Észak-Itáliába, ahol térítő prédikátor és tartományfőnök lett, miközben a Bolognai Egyetemen a teológia ferences lektora volt.
1230-ban visszavonult számos hivatalától, és 1231-ben útban Padova felé halt meg, az arcellai kolostorban.
IX. Gergely pápa már tizenegy hónappal halála után, 1232. május 30-án szentté avatta. 1946-ban egyháztanítóvá nyilvánították.

Páduai Szent Antal (többek között) a szegények védőszentje, ezért a katolikus templomokban a szobra előtt található Szent Antal-persely a rászorulók számára felajánlott adományok gyűjtésére szolgál.

Sírja a padovai Szent Antal-bazilikában található, híres zarándokhely. Ünnepe június 13., a liliomnyílás napja, amely az ártatlanság, a(z elvont) tisztaság virága.


Mit jelent az Úrnapja?

Az Úrnapja Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe. Szentháromság ünnepe utáni csütörtökön, Magyarországon a következő vasárnapon tartott főünnep. Az Eucharisztia ünnepét idén június 14-én ünnepeljük.
A pünkösd kettős ünnepe utáni tizedik napra (csütörtökre) a katolikus naptárban úrnapja esik. Ezen a napon „Krisztus titokzatos testét” (Corpus Christi Mysticum) az oltáriszentséget ünnepli az egyház. Kötelező – piros betűs – ünneppé 1264-ben IV. Orbán pápa tette földije, Lüttichi Szent Júlianna (†1258) hatására, aki egy látomásában a teliholdat látta, melyből egy darabka hiányzott. Júlianna a látomását úgy értelmezte, hogy a Hold az egyházi évet (!) jelképezi, amelyből valami hiányzik, mégpedig az oltáriszentség ünnepe. Az ünneppé nyilvánítás közvetlen előzménye a híres, Raffaello által is megfestett bolsenai csoda volt. A pápa épp Orvietóban időzött, amikor hírül vitték néki, hogy a közeli Bolsenában az ostya a pap kezében úrfelmutatáskor vérezni kezdett. Az oltáriszentséget a talpas szentségtartóban, más néven úrmutatóban (latin: monstrantia) hordozzák körül, s abban teszik ki ünnepélyes szentségimádásra is. Ez a vallásgyakorlat is a XIII. században keletkezett.

Ecseren a szentségimádás 2020. június 13-án, szombaton 17. órakor kezdődik a templomban.


Mit ír a Biblia?
Biblia – Jn 6,51–58 – Úrnapja

Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért." Erre vita támadt a zsidók közt: "Hogy adhatja ez a testét eledelül?" Jézus ezt mondta rá: "Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él.


Melyek a szabályok?

Idén nagyobb rendezvényt nem lehetett szervezni, hiszen hatályos a 46/2020. (III. 16.) Kormányrendelet, amely az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szól (III).
E rendelet 4. §-a szerint rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni.

A szentmise megtartható. Kérjük az időseket és a betegeket, akik veszélyeztetve érzik magukat, vagy hozzátartozói között van, veszélyeztetett, saját és mások érdekében fontolják meg a misén való személyes részvételt. Mindenki tartsa meg az óvó rendszabályokat. A szenteltvíztartóban szenteltvíz nincsen. A kézfogást mellőzzük. Áldoztatás csak kézbe történik. Tartsunk megfelelő távolságot!

(2020. június 13.


Az ecseri templom oltárképén Páduai Szent Antal.

honlapkészítés: dupai