Javaslatok kérése ecseri kitüntető címek adományozására

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete "Ecserért" kitüntetés, valamint "Ecserért" Díszoklevél adományozásával fejezi ki elismerését azon személyeknek vagy közösségeknek, akik a településen vagy annak érdekében kimagasló társadalmi, gazdasági, közszolgálati, közösségi, kulturális, illetve a Nagyközség érdekében egyéb tevékenységet folytattak.

Az elismerő címek magyar és külföldi személy és szervezet részére, illetve "posztumusz" egyaránt adományozhatók.

Az "Ecserért" kitüntetésből évente legfeljebb négy, az "Ecserért" Díszoklevélből évente legfeljebb nyolc adományozható.

Az "Ecserért"kitüntetés adományozására bármely ecseri lakos javaslatot tehet. A javaslatot az adott év július 15. napjáig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba.
A javaslatokat a képviselő-testület bírálja el, és határozatban dönt a kitüntetés odaítéléséről.

A Díszoklevél adományozására szintén bármely ecseri lakos javaslatot tehet. A javaslatot az adott év július 15. napjáig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba.
A javaslatokról a polgármester dönt.

Várjuk javaslataikat!

(2020. június 7.)


honlapkészítés: dupai