Információk leendő első osztályos tanulók szüleinek

A járványügyi helyzetre való tekintettel a következő teendőket gyűjtöttük össze:

Beiratkozás
A beiratkozás elméletben lezajlott, de a dokumentumok hitelesítése még hátra van. Ezért arra gondoltunk, aki teheti és vállalja a személyes találkozást, annak 2020.06.02-05-ig 15 perces időbeosztásban - bejelentkezés alapján: e-mail vagy telefon – biztosítunk lehetőséget erre a lépésre. (E-mail: iskola@ecser.hu; Telefon: 06-29/335-164

Szükséges hozzá:
• gyerek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-kártyája
• anya személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája
• apa személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája
• egyéb fontos okirat, (határozat gyerekelhelyezésről)


Diákigazolvány

A diákigazolvány elkészíttetése fontos dolog, mert az iskolai élethez, programokhoz, versenyekhez, utazáshoz nélkülözhetetlen. Ezért arra kérjük Önöket, hogy 2020. szeptember 01-jéig a NEK-lapot iskolánkba leadni szíveskedjenek. Csoportosan megrendeljük a diákigazolványokat, melyeket az iskola kap meg postai úton.
Teendők:
• El kell menni a kormányablakba/okmányirodába – a gyerekkel együtt – születési anyakönyvi kivonatot vagy személyazonosító igazolványt vinni kell – mindkét szülő jelenléte szükséges az ügyintézéshez.
• az okmányirodában kapott NEK-lapot az iskolában kell leadni


Gólyatábor - valószínű

Iskolánkban hagyomány, hogy a leendő elsős diákjaink már augusztus utolsó hetében elkezdik az iskolai közösségi életet. Játékos foglalkozásokon vesznek részt.
Célja: ismerkedés az iskolával, egymással, tanító nénivel, illetve itt van lehetősége a tanítónőknek felmérni a gyerekeket az osztálybeosztás szempontjából.
Mivel nincs tagozatos osztályunk, igyekszünk úgy kialakítani a két osztályt, hogy azonos átlagot érjenek el.
Időpont: 2020.08.24-28. 8:00-15:00, ügyelet 16:00 óráig
Erre a hétre napközit kell fizetni (reggeli, ebéd, uzsonna), ami 640,-Ft/nap.
Kérünk mindenkit, hogy gyermekük lehetőleg vegyen részt a gólyatáborban!


Tankönyv

Az elsős diákok idén is ingyen kapják a tankönyveket, melyeket az első tanítási napon (2020.09.01.) tartandó szülői értekezleten vehetnek át a szülők.


Ebédbefizetés

Az óvodával ellentétben az iskolában mindig előre kell befizetni a menzát, illetve a napközit. Ezért a térítési díjat szeptemberre és a gólyatáborra augusztus 24-én kell befizetni.
Napközi (3x-i étkezés): 640,-Ft/nap
Menza (ebéd): 400,-Ft/nap
A Konyha telefonszáma: 29/336-182
Ügyintéző: Völgyi Viktória
E-mail : ecserkonyha@gmail.com

Kérjük Önöket, hogy a pontos információk miatt látogassák facebook-oldalunkat, illetve a www.laky.ecser.hu honlapunkat.

Jó pihenést kívánunk a nyárra!

Iskolavezetés

U.i.: Kérjük Önöket, hogy a kitöltött űrlapokat e-mailben mielőbb visszaküldeni szíveskedjenek!

(2020. május 27.)


honlapkészítés: dupai