Álláshirdetés

Ecseri Andrássy Utcai Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Ecseri Andrássy utcai Óvoda

2 fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Andrássy utca 11-13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógus
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Egyéb fenntartói juttatások( étkeztetési lehetőség, cafetéria, ruhapénz)

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Elvárt kompetenciák:
• Gyermekszerető, toleráns, csapatban dolgozni tudó, önálló,kreatív, pontos, fegyelmezett,

Előnyt jelentő kompetenciák:
• kitartó, megbízható, lelkes, rugalmas
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, oklevelek másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukácsné Vágvölgyi Tünde óvodatitkár nyújt, a +36-29-335-201 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Környei Emese részére az ovoda2sz@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
• Ecser Nagyközség Önkormányzatának honlapja
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ecser.hu honlapon szerezhet.


honlapkészítés: dupai