Jó tanácsok ingatlan-vásárlás előtt állóknak

Az elmúlt időszakban, ecseri ingatlan hirdetéseket nézve tapasztaltuk, hogy egyes hirdetésekben szereplő információk nem mindig fedik teljes mértékben a valós helyzetet. Gondolok itt többek között arra, hogy néhány esetben építési telekként árulnak olyan ingatlanokat, amelyek nem azok, és nincs is terv a besorolásuk változására. Korábban már közzétettem hasonló írást, de most is szükségesnek tartom megismételni.

Sokan keresnek házat, lakást, telket. Nagyon komoly döntés ingatlant venni, rendkívül drága is, ehhez szeretnénk néhány jó tanáccsal segítséget nyújtani.

Az Ecseri Polgármesteri Hivatalban szerzett tapasztalataink alapján állíthatjuk, hogy talán nincs mindenki tisztában az építési övezetek fogalmával. Most megpróbálom teljesen egyszerűen tájékoztatni azokat, akik telket, házat keresnek, hogy mire ügyeljenek ezen a területen.

A jogszabályok, Ecser tekintetében még Magyarország egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény is, valamint Ecser szabályozási terve pontosan meghatározza, hogy melyik telek milyen övezetben van. Az övezetek lehetnek lakóövezetek, vegyes építési övezetek, gazdasági övezetek, üdülőterületek, különleges területek, közlekedési övezetek és közművek területei, zöldterületek, erdők, mezőgazdasági övezetek, vízgazdálkodási területek.

Mindegyikben meg van határozva, hogy beépíthetőek-e, milyen épületet lehet ott elhelyezni, illetve milyen tevékenységet lehet ott végezni.

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:62. § szerint:
(1) A felek kötelesek a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről.
(2) A fél nem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezettség megsértésére olyan jogokkal, tényekkel és adatokkal kapcsolatban, amelyeket ismert, vagy közhiteles nyilvántartásból vagy más forrásból ismernie kellett.
(3) Ha a szerződés létrejön, az a fél, aki az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét megszegi, köteles a másik fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.
(4) A szerződés létrejöttének elmaradásáért a feleket kártérítési kötelezettség nem terheli.
(5) Ha a szerződés nem jön létre, az a fél, aki az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét a szerződéskötési tárgyalások során megszegte, köteles a másik fél ebből származó kárát a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.


6:90. §
(1) Aki a szerződés megkötésekor valamely lényeges körülmény tekintetében tévedésben volt, a szerződési jognyilatkozatát megtámadhatja, ha tévedését a másik fél okozta vagy felismerhette. Lényeges körülményre vonatkozik a tévedés akkor, ha annak ismeretében a fél nem vagy más tartalommal kötötte volna meg a szerződést.


Mindenképpen azt tanácsolom mindenkinek: vásárlás előtt tájékozódjon Polgármesteri Hivatalunkban arról, hogy annak a funkciónak, aminek ő vásárolni szándékozik ingatlant, megfelel-e a kiszemelt ház, telek. Óriási problémák keletkezhetnek abból, hogy például valaki vállalkozás céljára megvesz egy házat lakóövezetben, és a vásárlás után lesz tisztában vele, hogy oda engedélyt nem kaphat. Ugyancsak előfordul, az is, mikor lakófunkció céljára vesznek egy nem arra alkalmas telket. Tudom, az anyagiak korlátozó tényezők, és sokan úgy gondolják, hogy a nehézségeket át tudják hidalni, de ez nem mindig sikerül.

Hivatalunk telefonszáma: 06-29/335-166
E-mail címünk: polgarmesterihivatal@ecser.hu

Barta Zoltán
jegyző

(2020. május 14.)

honlapkészítés: dupai