25 éves az Ecseri Önkormányzat lapja, a Cserfa

Az 1994. december 11-i önkormányzati választások során képviselők programjaként fogalmazódott meg egy önkormányzati lap kiadása a községben. Az önkormányzati újságtól a lakosság jobb tájékoztatását várták el, és egyebek között az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények híreinek eljuttatását volt hivatott szolgálni. A jegyzői előterjesztés szerint – melyet a képviselő-testület 1995. március 9-i ülésén tárgyalt meg – az önkormányzati újság célja biztosítani az információkat a lakosság felé, elősegíteni a tartalmasabb, aktívabb közélet kialakulását, közvélemény-formáló erejével szolgálni az önkormányzat céljainak megvalósulását. A lap alapvetése volt, hogy az önkormányzat orgánuma, elsősorban a helyi lakosság érdekeinek kell megfelelnie. Megnyilatkozásaiban szorítkozzon a tényekre. Kerülje a kommentárt, óvja a község nyugodt politikai életének megőrzését. Tartózkodjon a pártvélemények megjelölés nélküli közlésétől.

A képviselő-testület ülésén Harazin Ferenc képviselő úr javaslatára elfogadták a legtöbb szavazatot kapott „Cserfa” nevet. Az újság címe így utal településünk elnevezésének legendájára. E szerint Árpád vezér a honfoglaláskor hadaival vidékünkön járva megpihent, egy cserfaerdőben ütötte fel sátrát. A helyiektől érdeklődött a falu neve után, de azok azt nem tudták megmondani. Ekkor Árpád vezér azt mondta: Mivel nem ismeritek településetek nevét, nevezzétek el a cserfáról, mely alatt a sátram állott. A monda szerint a fejedelem sátra helyén áll ma a templom. Azóta nevezik a községet Ecsernek. A mondának annyi valóságtartalma lehet, hogy környékünk a fejedelem nemzetségének szállásterülete volt. Az ecseriek ápolják Árpád vezér emlékét. Utcát neveztek el róla, és szobrot állítottak neki a Kálvária lakódombon, mintegy utalva az odaköltözők új honfoglalására.

A képviselő-testület főszerkesztőnek Durai Attilát, szerkesztő bizottsági tagoknak Dr. Gáspár Pált és jómagamat választotta meg. Elkezdődhetett a munka.

Itt muszáj kitérőt tenni a fiatalabb korosztály tájékoztatása érdekében. Ne feledjük, hogy az internet előtti világban járunk 1995-ben. Még a vonalas telefonokat is 1994-ben és 1995-ben szerelték Ecseren. Tehát az újság fontos szerepet töltött be a tájékoztatás nehéz terepén. Elkészítése is sokkal bonyolultabb munkát igényelt, mert a technika jelenlegi vívmányai akkor még nem álltak rendelkezésre. Az össze cikket be kellett gépelni „word” programba, kinyomtatni, írásonként lemezre menteni. A fényképeket elő kellett hívatni és a papír képet csatolni a cikkhez. Ezután személyesen került át a nyersanyag a tördelőhöz, a tördelt anyagot fóliára úgymond „levilágították”, majd lehetett vinni a nyomdába. Ez nem volt egy gyors folyamat, és bizony sok szombatot töltöttünk el Durai Attilával a Polgármesteri Hivatalban, míg egy lapszám összeállt.

A Cserfa újság 1995. áprilisában jelent meg először. A cím betűtípusa más volt, mint a mostani, sokan „E-Cserfának” hívták a kezdőbetű formája miatt.
Harazin István polgármester úr beköszöntője volt a címlapon, aki üdvözölte az olvasókat, visszaemlékezett arra, hogy a korábbi lapkiadási próbálkozások nem vezettek sikerre, ezért fontos és sürgős feladatnak vallották a képviselők egy objektív, lakosságot informáló lap megjelenését. Reményét fejezte ki, hogy az újság a közmegelégedésére szolgál majd.

Így indultunk el egy hosszú úton, negyedszázada. Szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik tevékenységükkel, cikkeikkel hozzájárultak ahhoz, hogy e szép jubileumot megérjük.
25 éve tartjuk magunkat szlogenünkhöz:
Hiteles, helyi, hírek.
Kérem, legyenek partnereink a következő 25 évhez!


Barta Zoltán


honlapkészítés: dupai