Ajánlja fel személyi-jövedelemadója 1 %-át ecseri civil szervezeteknek

Tisztelt Ecseri Lakosok!

Kérjük, idén is ajánlja fel személyi jövedelemadója 1 %-át helyi civil szervezetnek! Hasznosuljon a már befizetett adója lakóhelyén!


18724910-1-13 ECSER SPORT EGYESÜLET 2233 ECSER, ADY ENDRE ÚT 2

18724381-1-13 ECSERI KULTURÁLIS ÉS SPORT EGYESÜLET 2233 ECSER, SZÉCHENYI UTCA 3.

18675050-1-13 ECSERI NEBULÓK SZERVEZETE 2233 ECSER, RÁKÓCZI ÚT 1-3

18670330-1-13 ECSERI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2233 ECSER, SZÉCHENYI UTCA 1.

18689974-1-13 ECSERI ZÖLD KOSZORÚ HAGYOMÁNYÖRZŐ KÖR 2233 ECSER, SZÉCHENYI UTCA 5.

18685303-1-13 ECSERÉRT KÖZSÉGFEJLESZTŐ ÉS SZÉPITŐ EGYESÜLET 2233 ECSER, BAJCSY ZSILINSZKI U 3

19169280-1-13 Rákosmezeje MGTSZ Horgász Egyesülete 2233 ECSER, ARANY J. UTCA 10.

18520651-1-13 SZÁZ KÉZ EGYESÜLET 2233 ECSER, ARANY JÁNOS UTCA 77.

18274226-1-13 Teleházak és Közösségi Hozzáférési Pontok Régiós Egyesület 2233 ECSER, BAJCSY-ZS. UTCA 3.

18727274-1-13 VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET 2233 ECSER, SZALASKA DŰLŐ 10/20 HRSZ


Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról?

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2020. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.

Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező vallási közösségnek,

vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak (2020-ban a Nemzeti Tehetség Programnak).

Az szja 1+1%-os felajánlásáról - függetlenül attól, hogy a 2019-es személyijövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be - a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:

az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 19EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.


Papíralapon postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).
Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

Fontos, hogy a 2020. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

A bevett egyház technikai számára szóló, formailag érvényes 2019. évi nyilatkozatokat 2020-ban is figyelembe veszi a NAV, újabb nyilatkozat beadásáig vagy a nyilatkozat visszavonásáig.

A civil kedvezményezettek és a kiemelt költségvetési előirányzat javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Az szja 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán dönthet úgy, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Jövő év januártól a NAV honlapján megtekintheti, hogy az Ön által idén megjelölt kedvezményezett részesült-e a felajánlott 1%-os összegből. Ha elektronikus tárhellyel rendelkezik, elektronikus úton is tájékoztatjuk a felajánlott összeg kiutalásáról.

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. § alapján vallási közösség: a vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház és a bevett egyház.


(2020. április 24.)


honlapkészítés: dupai