Közjegyzői személyi változás

A Budapesti Közjegyzői Kamara BKK/457/2019/6. ügyszámú határozatával Gyömrő székhelyre 2020. év április 1. napi hatállyal a helyettesítésre okot adó körülmény megszűnéséig Dr. Bíróné dr. Tóth-Zsiga Beatrix Monor 1. számú székhelyre kinevezett közjegyzőt tartós helyettesnek rendelte ki, azzal, hogy a közjegyző a tartós helyettesítést a saját székhelyén, saját irodája útján látja el.

A Közjegyzői Iroda elérhetőségei:
Iroda címe: 2200 Monor, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.
Postacím: 2201 Monor, Pf.: 128.
Telefonszám: 06-29/414-683
E-mail cím: birone@kozjegyzo.hu

A kihirdetett veszélyhelyzetre és a rendkívüli jogrendre tekintettel a Közjegyzői Iroda előzetes telefonon történő időpont egyeztetést követően fogadja az ügyfelet.


(2020. április 1.)


honlapkészítés: dupai