Felhívás a közterületi munkákkal kapcsolatban

A kényszerű otthonlétet sokan – nagyon helyesen – a ház körüli munkákkal töltik. Előfordul, hogy a házuk, telkük előtt a közterületen is dolgoznak. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése nem adott felmentést a közterület-használati, tulajdonosi, közút-kezelői hatósági engedélyek beszerzése alól! A közterületi munkák engedély-kötelesek. Ilyen munkát elkezdeni csak engedély birtokában lehet. Polgármesteri Hivatalunk most a legtöbb energiáját a koronavírus járvánnyal kapcsolatos teendők elvégzésére fordítja, teljesítve a rászoruló lakosság ellátásának szervezését, a tájékoztatást és ellátjuk a felsőbb szervek által meghatározott feladatokat. De minden engedély nélkül közterületen végzett munkavégzést dokumentálunk, és kapacitásunkhoz képest eljárunk ezekben az ügyekben. Már most látszik, hogy néhány engedély nélkül elvégzett beruházást el kell bontani, mert veszélyt jelentenek közösségünkre. Ez úton is felszólítom azokat, akik csapadékvíz elvezető árkot eltorlaszoltak, megszüntettek, hogy azonnal biztosítsák a víz szabad lefolyását! Ha nagyobb esőt kapunk, félő, hogy a víz elönti szomszédaikat, a lejtős terület alacsonyabb részein élőket. Az ezzel kapcsolatosan felmerült károkért is a kár okozójának kell felelnie.
Kérem együttműködésüket.
Telefonon és elektronikus úton állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Háttéranyagként kérem, olvassák el az alábbi cikket is:

www.gardenista.hu/2018/06/21/nekem-nem-kell-arok-en-parkolni-akarok/


Barta Zoltán
jegyző


(2020. március 26.)


A fotó Ecseren készült, egy dísztéglával befalazott átereszről

honlapkészítés: dupai