A rendőrség gyakorolja az általános szabálysértési jogköröket

Egy kézben összpontosul a szabálysértési ügyek elbírálásának jelentős része 2020. március 1-étől, mivel a rendőrség veszi át az általános szabálysértési hatósági jogkört.

Az átszervezés indoka, hogy mind a bűncselekményekkel szembeni fellépést, mind a kisebb súlyú szabálysértésekkel szembeni szankciók érvényesítését is egy szerv, a rendőrség lássa el, amely személyi állományában és infrastrukturális eszközrendszerében egyaránt alkalmas a feladatok ellátására.

Soós Istvánné ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) igazgatásrendészeti főosztályának vezetője segít értelmezni az új rendelkezést, számszerűsítve és konkretizálva a rendőrség új feladatait.

Az új struktúra kialakításával megszűnik az a korábban meglévő kettősség, miszerint egyes szabálysértési tényállásokban a rendőrség, míg más ügyekben a járási/fővárosi kerületi hivatalok gyakoroltak hatáskört.

– Az állampolgárok számára az előzetes várakozások szerint ez egy áttekinthetőbb, egyszerűbb eljárás: nem kell ugyanis utánanézniük, hogy az ügyükben a járási és fővárosi kerületi hivatalok vagy a rendőrség az adott jogkör gyakorlója – kezdte Soós Istvánné ezredes, igazgatásrendészeti főosztályvezető. – A rendőrség korábban is foglalkozott szabálysértési ügyekkel, de nem minden tényállással és feladattal, ebből adódóan összességében kevesebb ügyben folytatott eljárásokat. A 2019-es bázisévet figyelembe véve megközelítőleg 207 ezer szabálysértési eljárással és 122 ezer olyan üggyel dolgoztunk, amelynél a rendőrség által kiszabott helyszíni bírságot nem fizette be az adott személy, illetve nem váltotta meg közérdekű munkával. Eddig a járási/fővárosi kerületi hivatalok 41 tényállás esetében folytattak szabálysértési eljárást, és végezték a nem rendőrség által kiszabott helyszíni bírságok, a bíróságok által kiszabott büntetések és intézkedések, továbbá a külföldi hatóságok által magyarországi lakóhellyel rendelkező személyekkel szemben kiszabott bírságok végrehajtását. A rendőrségnek korábban is volt szerepe a külföldi hatóságok által kiszabott bírságok érvényesítésében, mivel az ORFK döntött azok átvételéről, majd az ügyeket továbbította az említett hatóságoknak. A 41 szabálysértési tényállásból március 1-étől 39-ben a rendőrség fog eljárni, míg a sajtórendészeti és a fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása szabálysértések szankcionálását más, kijelölt szervek hatáskörébe utalja az új rendelkezés. A bíróságok hatáskörében marad azoknak a szabálysértéseknek az elbírálása, amelyek szabálysértési elzárással is büntethetők. Ezekben az ügyekben a rendőrség, akárcsak eddig, az előkészítő eljárás lefolytatásában vesz részt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szabálysértési eljárások lefolytatására vonatkozó hatásköre nem változik. A 39 új szabálysértési tényállás és a kibővült végrehajtási eljárások városi és kerületi rendőrkapitányságokhoz kerülésével a korábbi évek ügyforgalmi adatai figyelembevételével egynegyedével fog emelkedni a rendőrség által kezelt szabálysértési ügyek száma, melyek feldolgozására felkészültünk.

A rendőrkapitányságokon a többletfeladatok végrehajtásához szükséges kulturált munkakörnyezet kialakítása megtörtént megfelelő mennyiségű munkaállomással és infrastruktúrával, ennek során kiemelt figyelmet fordítottunk az informatikai háttér biztosítására is.

A többletfeladattal együtt új státuszok is kerülnek át a rendőrséghez a járási/fővárosi kerületi hivataloktól, összesen 210, közel kétharmaduk betöltötten. A hivatalok szabálysértési feladatokat ellátó munkatársai a jövőben a rendőrkapitányságokon folytathatják munkájukat. A rendőrség vezetői arra törekedtek, hogy a munkáltató megváltozása ne okozzon törést a munkavállalók pályaívében, a jogviszonyváltás zökkenőmentesen történjen.

– A korábbi hivatali dolgozókat, nyilatkozatuknak megfelelően, vagy hivatásos állomány kategóriában, vagy rendészeti igazgatási alkalmazottként foglalkoztatjuk, természetesen az alkalmazási feltételek megléte esetén – beszélt az ügyszámok terebélyesedésével járó személyi változásokról Soós Istvánné ezredes.

– A rendőrség alkalmazásába kerülő új munkatársak megfelelő képzéseket és felkészítéseket kapnak, hogy az eddig is a rendőrség hatáskörébe tartozó eljárásokkal kapcsolatban is kompetenciákat nyerjenek. Míg a jelenleg is nálunk dolgozó, szabálysértési ügyekkel foglalkozó állományt az újonnan hatáskörünkbe kerülő ügyek feldolgozására oktatjuk. A cél az, hogy rövid időn belül egy univerzálisan, tehát az összes szabálysértési üggyel jól és magabiztosan boldoguló szakembergárdát tudhassunk a létszámhelyeken, de az átállás első időszakában lehetőséget adunk arra, hogy ki-ki azon a területen dolgozzon, amiben nagyobb a jártassága. Az újonnan kialakított, de jelenleg még betöltetlen státuszok feltöltésére belső erőforrások átcsoportosításával és toborzás útján igyekszünk munkatársakat nyerni. Várjuk a jogi vagy közigazgatási tapasztalattal rendelkező szakemberek vagy ilyen végzettségű pályakezdők jelentkezését, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy a rendőrségnél szabálysértési feladatokat lássanak el.

A közterületen szolgálatot teljesítő kollégák számára a március 1-ei változás nem generál pluszfeladatot. Az újonnan a rendőrséghez kerülő szabálysértési tényállások – például a csendháborítás, a koldulás, a jogosulatlan közterületi értékesítés vagy a kutyával történő veszélyeztetés – észlelésekor a zsaruknak eddig is intézkedési kötelezettsége volt. Ez mit sem változik, csupán az intézkedést követő eljárás „marad” az illetékesség szerinti rendőrkapitányságon, és nem kerül át a korábban eljáró járási/fővárosi kerületi hivatalhoz.

– Az eljárással érintettek számára is kidolgoztunk egy azonosíthatóságra szolgáló protokollt. Bár az iratok alaki megjelenése az új eljáró hatóság feltüntetésével meg fog változni, a folyamatban lévő ügyeken feltüntetjük a régi ügyszámot is, így követhetővé válik, hogy milyen eljárással összefüggésben kézbesítettük az új dokumentumot – tette hozzá az igazgatásrendészeti főosztályvezető.

Forrás: police.hu
ORFK Kommunikációs Szolgálat

(2020. március 5.)


honlapkészítés: dupai