Kézbesítik az adó határozatokat és az adószámla kivonatokat

Tisztelt Adózó Ügyfeleink!

Az önkormányzati adóhatóság elkészítette és folyamatosan kézbesíti a gépjárműadó változásokat tartalmazó határozatokat, valamint a 2020. évre vonatkozó adószámla kivonatokat.
A napokban tehát kétféle levél kerülhet Önökhöz:

• Azon adózóink, akiknek tavaly évhez képest nem történt változás a gépjárművükkel, telkükkel kapcsolatban, postaládájukban fogják találni az adószámla kivonatot, melyen mindenkit tájékoztatunk a 2020 évre vonatkozó telekadó, gépjárműadó, esetleg késedelmi pótlék kötelezettségéről. A levelek mellé kézbesítjük a befizetésre szolgáló csekkeket is. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy csekken teljesítheti. Miután évek óta jelentős igény mutatkozik arra, hogy az éves adót sokan egyszerre kívánják megfizetni, így két csekket mellékelünk a kiküldött leveleinkhez (a március 15-ig és a szeptember 15-ig fizetendő adóhoz). Három csekket azok kapnak, akiknek előző évről/évekről tartozása maradt. A tartozás összegét külön csekken küldjük ki.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számláról történő átutalással köteles teljesíteni.
Utalás esetén kérjük, hogy az adószámla kivonaton szereplő „Mutató” vagy „Azonosító” számot írják a közlemény rovatba!

• Azok az adózók, akik olyan gépjárművel rendelkeznek, mely után idén keletkezik először gépjárműadó fizetési kötelezettsége - vagy olyan gépjárművük van, melynek 2020. évtől csökken a gépjárműadó összege – határozatot fognak kapni.
A határozatokat tértivevényes levél formájában kell kézbesíteni, mivel véglegessé válás után lehet az adózó számláján előírni a fizetési kötelezettséget. Tehát az átvételnél alá kell írniuk a tértivevényt.
A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy csekken teljesítheti. A határozatokhoz is két csekket mellékelünk(a véglegessé válástól számított 15 napon belül és a szeptember 15-ig fizetendő adóhoz).
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számláról történő átutalással köteles teljesíteni.
Utalás esetén itt is kérjük, hogy az adószámla kivonaton szereplő „Mutató” vagy „Azonosító” számot írják a közlemény rovatba!

Az adószámla kivonat tartalmazza a „véglegesítés alatt álló tételeket”. Ezek a tételek arra a gépjárműre vonatkoznak, mellyel kapcsolatban határozatot küldünk ki. Értelemszerűen az ezekhez tartozó csekkeket nem az adószámla kivonathoz, hanem a határozathoz mellékeltük.
gépjárműadó számla: 65100022-11354107
telekadó számla: 65100022-11359793
iparűzési adó számla: 65100022-11354097
késedelmi pótlék számla: 65100022-11354121

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. évben az E-önkormányzati portál / https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap / az önkormányzati adó-szakrendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

Az adózó vagy meghatalmazottja a Portálról tudja az adóegyenlegét, bevallásait megtekinteni, ellenőrizni, ügyet indítani. A Portálon hagyományos papír alapú ügyintézés is biztosított.

Előre is köszönjük, hogy az adókötelezettségeinek pontos teljesítésével, valamint befizetett adójával hozzájárul Ecser Nagyközség fejlődéséhez!

Kérjük, legyenek türelmesek kézbesítőinkkel!

Ecseri Polgármesteri Hivatal

(2020. február 25.)


honlapkészítés: dupai