Óvónői álláshirdetés

Az Ecseri Andrássy Utcai Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
az Ecseri Andrássy utcai Óvoda
óvodapedagógusi
munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Andrássy utca 11-13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógus

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:
• Gyermekszerető, toleráns, csapatban dolgozni tudó, önálló,kreatív, pontos, fegyelmezett, ,

Előnyt jelentő kompetenciák:
• kitartó, megbízható, lelkes, rugalmas

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, oklevelek másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukácsné Vágvölgyi Tünde nyújt, a +36-29-335-201 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Környei Emese részére a ovoda2sz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 6.


honlapkészítés: dupai