Gyertyaszentelés és Balázs áldás

Igazi ünnepnap ez a mai – mondta Dr. Tanczik Balázs plébános úr február másodikán, vasárnap a mise kezdetén. Ünnep, hiszen Gyertyaszentelő Boldogasszony napján arra emlékezünk, hogy Szűz Mária Jézus születése után negyven nappal bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. Az előírt áldozat fölajánlásakor jelenlévő agg Simeon Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered a gyertyaszentelés szokása.

Az ecseri hívek a magukkal hozott gyertyákat a mellékoltárra helyezték, amelyeket plébános úr megszentelt, majd a templomban körmenet fejezte ki a bűnbánatot.

Megható pillanat volt, amikor plébános úr köszöntötte a 68. házassági évfordulóját ünneplő Uitz házaspárt. Uitz József és neje Marika 68 esztendeje kötöttek házasságot és élnek azóta is együtt jóban-rosszban, egymást segítve.

Hétfő Szent Balázs napja, a mise végén Balázs áldásban részesültek a katolikus hívek. Az Y alakban összekötött gyertyával végzett áldás a torokbetegségtől és más bajtól hivatott megóvni az embereket.

Aszódi Csaba András, az Egyházközségi Tanácsadó Testület elnöke felköszöntötte Dr. Tanczik Balázst névnapja alkalmából.


(2020. február 3.)


honlapkészítés: dupai