Tankerületi álláshirdetés

A Monori Tankerületi Központ a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Monori Tankerületi Központ
titkársági ügyintézői
munkakörének betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 28.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
126. Titkársági és igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:
A Monori Tankerületi Központ ügyfélszolgálati és titkársági feladatainak ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Iratkezelési és adminisztrációs feladatok ellátása, beérkező és kimenő posta kezelése, levelezés bonyolítása, intézményi kapcsolattartási feladatok ellátása, ügyiratok iktatása, megbeszélések, értekezletek előkészítése

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú képesítés,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• hasonló munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint elkészített szakmai önéletrajz és motivációs levél
• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány száma a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a pályázó jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul
• Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veszelovszkiné dr. Csóka Gabriella nyújt, a 30/264-85-58 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Veszelovszkiné dr. Csóka Gabriella részére a monika.molnar@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A beérkező érvényes pályázatok közül a kiírásnak leginkább megfelelő pályázók közül a kiválasztottak személyes meghallgatása után a Monori Tankerületi Központ Igazgatója dönt az alkalmazásról. A dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség. Az alkalmazás 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 14.


(2020. február 1.)


honlapkészítés: dupai