Konyhalányi álláshirdetés

Az Ecseri Önkormányzati Konyha a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Ecseri Önkormányzati Konyha konyhalány munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2022. július 10-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás.

A munkavégzés helye:
Pest megye, Ecser, Rákóczi u. 1-3.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Kisegítő feladatokat lát el a konyha valamely szakképzett dolgozója mellett, akinek irányításával egyes egyszerű ételféleségeket önállóan is készít. A takarítás és a fehér-, ill. a fekete-mosogatás is a feladatkörébe tartozik. az önkormányzati intézményekbe történő kiszállítás előkészítésében segédkezik; feladata a szállítóedények mosogatása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a cafetéria, és a Szervezeti és Működési Szabályzat 4. számú mellékletében szereplő védőruha az irányadó.

Pályázati feltételek:
8 általános iskolai végzettség, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- élelmezés területén szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:
Jó szintű fizikai állóképesség, pozitív csapatszellemű hozzáállás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata, szakmai önéletrajz, Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Földváryné Martinovics Mónika konyhavezető nyújt a 29/336-182-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Földváryné Martinovics Mónika konyhavezető részére a ecserikonyha@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
személyesen: Földváryné Martinovics Mónika konyhavezető Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 21.(2020. január 27.)

honlapkészítés: dupai