Igazgatási ügyintézői álláshirdetés

Az Ecseri Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az Ecseri Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport
igazgatási ügyintézői
munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Széchenyi utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet 14. pontja: hatósági feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Igazgatási ügytípusok intézése, hatósági bizonyítványok, igazolások készítése. Szociális ügyekkel kapcsolatos feladatok. Közreműködés adatszolgáltatások teljesítésében. Ügyfélfogadás. Választással kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) éves költségvetési rendeletben meghatározott cafetéria rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkéréséről szóló feladóvevény másolata, 45/2012.(III.20.) Korm. rend. 1.sz. mell. szerinti szakmai önéletrajz, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, Államigazgatási Főiskola,
• önkormányzati tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Gyakorlott szintű ASP,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barta Zoltán jegyző nyújt, a 06-29-335-161 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
o Elektronikus úton Moskovicz Miklósné munkaügyi üi. részére a polgarmesterihivatal@ecser.hu E-mail címen keresztül
 vagy
o Személyesen: Moskovicz Miklósné, Pest megye, 2233 Ecser, Széchenyi utca 1. 7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 14.


honlapkészítés: dupai