Változik a szelektív hulladékgyűjtés és a zöldhulladék gyűjtés rendje

Ismét tudatjuk a Tisztelt Lakossággal, hogy 2020-ban Ecseren a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. nem ugyanazon a napon viszi el a szelektív hulladékot és a zöldhulladékot. A szelektív gyűjtés minden páratlan héten, csütörtökön lesz. A zöldhulladék gyűjtés minden páros héten csütörtökön.
A kommunális (kukás) gyűjtés időpontja nem változik.
Mellékeljük a DTkH szórólapját. Kérjük, olvassák el figyelmesen, esetleg nyomassák ki.
A januári Cserfa újságban megjelentetjük a tájékoztatót. Sajnos a decemberi lapszám már elkészült, mire megkaptuk a szolgáltató levelét.
Az ecseri honlapon az eddig megszokottak szerint mindig hírül adjuk a szállítások időpontját és az aktuális információkat.
Honlapunkon a Dokumentumtár rovatba már korábban feltettük a szállítási naptárt.
Plakátokat is kihelyezünk a hirdetőtáblákra.
A szolgáltató 10 településen változtatott az eddigi renden, és megértésüket kéri, ha a módosítás gondot okozna.

Ecser Nagyközség Önkormányzata

Szelektív hulladék 2020.PDF


honlapkészítés: dupai