Szállítják a rendszám nélküli autókat

Az Ecseri Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője megkezdte a hatósági jelzés nélkül közterületen tárolt autók elszállítását. Akinek még ilyen kocsija áll az utcán, azonnal távolítsa el onnan, mert a szállítások folytatódnak.

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 59.§ (3) bekezdése alapján azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon – közterület-használati engedély nélkül – legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt járművet a rendőrség, a közterület-felügyelet, a közút kezelője – a tulajdonos költségére – eltávolíthatja.

Amennyiben az elszállított gépjármű üzembentartója az elszállított járművet az elszállítás napjától számított 6 hónapon belül nem veszi birtokba úgy a gépjármű az 55/2009.(X.16.) IRM rendelet 16-17. §-a alapján értékesíthető, vagy más módon hasznosítható. Az elszállítás költsége a tulajdonost terheli.

A közterület- felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, illetve a kerékbilincs közterület- felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet alapján, a közterületről elszállított járművek a
TOTÁL-KÁR Kft. Budapest, 1106 Keresztúri út 122. szám alatti telephelyén vehetők át a jogszabályokban meghatározott feltételek teljesülése, és a felmerült költségek rendelet szerinti megtérítése mellett.

Budapest, 1106 Keresztúri út 122. szám alatti telephely nyitva tartása : H-P: 8h – 17h ; Szo: 8h – 15h
Telefonszám: 06-30-200-8180
Éjjel-nappal hívható telefonszám: 06-30-368-1669

Melléklet az 55/2009.(X.16.) IRM rendelethez: A kerékbilincs alkalmazásával és a jármű elszállításával kapcsolatos költségek:

1. A jármű elszállításának költsége:

a) személygépkocsi vagy pótkocsija, továbbá motorkerékpár és pótkocsija, valamint segédmotoros kerékpár esetén,
ha a település lakosságszáma a 10 000 főt nem éri el: 14.500.-Ft.
b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KpM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. pontjában meghatározott, az a) pontban nem említett gépjármű, vontató, lassú jármű vagy ezek pótkocsija esetén az a) pontban foglalt költség háromszorosa.

2. Az 1. pontban felsorolt járművek rögzítésének költsége: 11.500.-Ft.
3. A jármű tárolásának és őrzésének költsége naponta: 1.200.-Ft.
4. A jármű értékesítésének költsége: 11.500.-Ft.
5. Csökkentett költség fizetése esetén az 1-2 pontokban meghatározott összeg 50 %-át kell megtéríteni.
6. Az 1-5 pontban foglalt költségek általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

Kérjük együttműködésüket Ecser Nagyközség kulturált települési környezetének megteremtéséért!

Ecseri Polgármesteri Hivatal


honlapkészítés: dupai