Adventi ájtatosság - Szállást keres a Szent Család

Megkezdődött a Szálláskeresés a régi ecseri hagyomány szerint. Két imacsoportban gyűlnek össze kilenc este a hívek, hogy együtt imádkozzanak. Az Adventi ájtatosság lényege, hogy befogadjuk a templomban megáldott Szent Családot ábrázoló képet és házi oltárt egy teljes napra. A részvevő családok egymásnak adják tovább a képet. Az ecseriek közösen mondják el a magyar és szlovák nyelvű imákat. Ezek segítenek abban, hogy az adventi készülődés időszakát bensőségesebb örömmel és befogadó lelkülettel éljük meg, ahogyan a Szent Család tehette ezt több mint 2000 évvel ezelőtt.


honlapkészítés: dupai