Bemutatkozik az óvodai és iskolai szociális segítő

Az óvodai és iskolai szociális segítés új, kötelezően megvalósuló tevékenység, amely ágazatközi szinten biztosít szolgáltatást a nevelési-oktatási intézményekben a gyermekjóléti ellátórendszeren keresztül. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet a járási székhely önkormányzata által fenntartott család- és gyermekjóléti központoknak kötelező biztosítaniuk valamennyi nevelési-oktatási intézményben.
A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ munkatársa Dora-Gali Rita látja el ezeket a feladatokat Ecseren. Kérjük olvassák el bemutatkozó sorait.

Bemutatkozás

2010-ben diplomáztam a Nyugat-Magyarországi Egyetemen szociálpedagógia szakon.
Jelenleg 5 intézményben látom el az óvodai-iskolai szociális segítő tevékenységet, heti 32 órában.

Az óraszám és intézményszám miatt 3-3 órát tudok terepmunkát végezni 1-1 intézményben, ez alól kivételt képez az iskola, ahol 6 órát tartózkodom majd.

Egy hét alakulása általában:
Hétfőn Vecsésen, megbeszéléseken veszek részt,
Kedden-szerdán Hétszínvirág Művészeti Óvoda és Napsugár Óvoda Maglódon,
Csütörtök délelőtt Andrássy utcai óvoda,
Péntek délelőtt Cserfa Kuckó Óvoda,
Csütörtök és péntek 12-15 óra között Laky Ilonka Általános Iskola.

Fogadóóráim minden hónap utolsó hétfő Cserfa Kuckó Óvoda 16-17 óra között, utolsó csütörtök Andrássy utcai Óvoda 16-17 óra között, utolsó péntek Laky Ilonka Általános Iskola 16-17 óra között.

Elvégeztem a Boldogságóra képzést, amely a pozitív pszichológiára épül, és szívesen tartanék foglalkozásokat óvodás és iskoláskorú gyerekek, valamint pedagógusok részére, amennyiben az intézmények és vezetőik nyitottak erre.
Véleményem szerint a gyerekek érzelmi nevelése háttérbe szorul a tudás alapú oktatás világában, pedig ez is van olyan fontos, ha nem fontosabb.

A szükségletfelmérő kérdőívek kiértékelése során egyértelművé vált, hogy általános probléma a szülők elfoglaltsága és az ebből következő (érzelmi)elhanyagolás és nevelési problémák. Fontosnak tartom érzékenyíteni a szülőket ezekben a témákban.

Maglódon mindkét intézményemben kihelyeztem üzenő dobozokat, amit szeretnék Ecseren is megtenni. Anonim vagy nevüket vállalva kereshetnek meg a szülők, pedagógusok, gyerekek.

Kérdőíveket osztottam szét, amelynek célja felmérni, hogy a szülők mennyire nyitottak egy kötetlen, beszélgetős klubra, ahol általános, mindenkit érintő témákról beszélgetnénk néha szakemberekkel, néha nélkülük. A kérdőívek Ecseren is rendelkezésre állnak, mellékelem Önnek. Amint megkezdődik a terepmunka, egyeztetni fogok az intézményvezetőkkel a témában.

A maglódi két intézményemben a második félévtől szociális kompetenciafejlesztést tartok, ami Ecseren is megvalósítható.

Nyitott vagyok az együttműködésre, és szívesen kapcsolódok be helyi programok szervezésébe, illetve lebonyolításába.

Kérem, keressen bizalommal:
+36-30-157-3269
doragalirita.ovisuli@gmail.com

Tisztelettel: Dora-Gali Rita

kérdőív.pdf

honlapkészítés: dupai