Testnevelő tanári álláshirdetés

A Monori Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Laky Ilonka Általános Iskola
testnevelő tanári
munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tanári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, testnevelés-bármely tanári szak,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• történelem, kémia, matematika, magyar szakos tanári végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
• A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (döntésre jogosultakkal való közléséhez)
• A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. január 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Katalin nyújt, a 29/335-164, 30/793-2158 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Kiss Katalin részére a jozsef.villand@kk.gov.hu E-mail címen keresztü
l
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 24.


honlapkészítés: dupai