Felszólítás a rendszám nélküli járművek eltávolítására

Az Ecseri Polgármesteri Hivatal és a rendőrség az elmúlt héten akciót szervezett a közterületeken tárolt roncsautókkal, üzemképtelen autókkal kapcsolatban. A jogsértéseket dokumentálták, és felszólították a tulajdonosokat a járművek eltávolítására.

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 59.§ (3) bekezdése alapján azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, főútvonalon tilos, mellékútvonalon – közterület-használati engedély nélkül – legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt járművet a rendőrség, a közterület-felügyelet, a közút kezelője – a tulajdonos költségére – eltávolíthatja.

Amennyiben az elszállított gépjármű üzembentartója az elszállított járművet az elszállítás napjától számított 6 hónapon belül nem veszi birtokba úgy a gépjármű az 55/2009.(X.16.) IRM rendelet 16-17. §-a alapján értékesíthető, vagy más módon hasznosítható. Az elszállítás költsége a tulajdonost terheli.

Ecser Nagyközség Önkormányzatának 1/2013. (I. 30.) számú, a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletének 8. § (8) bekezdése szerint a közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartást követ el, aki járműroncsot közterületen tárol.

A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás elkövetőjével szemben 5.000-Ft-tól 50.000-Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve 5.000-Ft-tól 150.000-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Kérjük együttműködésüket Ecser Nagyközség kulturált települési környezetének megteremtéséért!

Ecseri Polgármesteri Hivatal


honlapkészítés: dupai