Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban részesült Ecser Nagyközség Önkormányzata

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében Ecser Önkormányzata 1.112.000-Ft közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban részesült. Az összeget a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház, Könyvtár műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására lehet fordítani.


honlapkészítés: dupai