Esetmenedzseri álláshirdetés

A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a Vecsés és Környéke Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
központ szakmai egység
szociális diagnózist készítő esetmendzser
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2220 Vecsés, Telepi út 44/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szociális diagnózis felvétele a járás 4 településén, a járás szociális szolgáltatásainak feltérképezése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, 15/1998 NM rendelet 2. számú melléklete szerinti végzettség,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettségeket igazoló dokumentumok másolata, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályáztatásban résztvevők megismerhetik pályázati anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkasné Balog Edina nyújt, a +29350294 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ címére történő megküldésével (2220 Vecsés, Telepi út 44/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/VEZ/144/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szociális diagnózist készítő esetmendzser.

vagy

• Elektronikus úton Tárnokiné dr. Törő Krisztina részére a vecses.cssegito@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 6.


honlapkészítés: dupai