Változtak a házépítés bejelentésének szabályai

Egyszerűbb lett a lakóházak építésének szabályozása

A Kormány minden lehetséges módon támogatja a családok otthonteremtését, ezért tovább egyszerűsíti a lakóépületek építésének és bővítésének szabályozását.

Az Otthonteremtési Program részeként 2016. január elsejétől már nem szükséges építési engedélyt kérni, hanem elég az új lakóépületek egyszerű bejelentése. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján - a biztonság követelményének figyelembe vétele mellett - a bürokratikus terhek további csökkentéséről döntött a kormány.

Újabb könnyítést jelent az építkező családoknak, hogy október közepétől nem kötelező az elektronikus építési napló vezetése, ha az építtető természetes személy az egyszerű bejelentéssel saját lakhatását szeretné biztosítani. A módosítás csak erre az építtetői körre vonatkozik, másoknak - így például ha az építtető gazdasági társaság vagy más számára történik az építés - továbbra is kötelező naplót vezetnie.

Könnyebb lesz az építkező családok dolga akkor is, ha az egyszerű bejelentés során feltöltött dokumentációtól - bármilyen oknál fogva - eltérnek. Nekik a jövőben nem kell majd külön bejelenteniük az eltérést, ugyanakkor előírás, hogy az aktuális szabályoknak megfelelő kiviteli dokumentáció a helyszínen rendelkezésre álljon.

A saját célra építkező magánszemélyek építkezésénél nem lesz kötelező a tervezői művezetés, valamint a tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás sem, ezáltal ezek hiánya nem fogja megakasztani az építkezést.

Az új építésügyi szabályok tovább könnyítik a lakossági építkezéseket és támogatják a családi otthonteremtési kedvezmények felhasználását.

(Miniszterelnökség)A lakóépületek építése kapcsán benyújtandó egyszerű bejelentéssel kapcsolatos, 2019. október 24-től hatályos jogszabályváltozásokra szeretnénk felhívni a figyelmet.

Fontos kiemelni, hogy az alább ismertetettek, csak a 2019. október 24-én, vagy azt követően indult új egyszerű bejelentésekre vonatkoznak, a folyamatban lévőknél a megkezdéskor hatályos jogszabályi előírásokat kell betartani!

A legfontosabb változás az, hogy az egyszerű bejelentést minden esetben a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal ÉTDR-felületen kell bejelenteni, tehát az e-építési napló készenlétbe helyezése innentől nem minősül egyszerű bejelentésnek.

A hatáskörrel rendelkező hatóság az az elsőfokú építésfelügyeleti hatóság, amelynek illetékességi területén az építéssel érintett telek fekszik. A CSOK igényléséhez elegendő az ÉTDR által kiállított ügyféli beadvány kivonata, mint jogosultsági igazolás.

Változások a természetes személy saját lakhatását biztosító építési tevékenységeknél:

• Ebben az esetben az e-építési napló vezetése nem kötelező, hanem választható. Ezzel kapcsolatban azonban felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az e-építési napló bármely hatósági vagy bírósági eljárásban bizonyítékként használható fel, alkalmazása tehát több szempontból is az építtető érdeke.

• Az egyszerű bejelentési dokumentációtól való eltérés bejelentése a továbbiakban nem szükséges, a tevékenység tervezői művezetés, valamint tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás nélkül végezhető. Előzőektől függetlenül továbbra is be kell tartani az építőipari kivitelezési tevékenységekre vonatkozó előírásokat!

Amennyiben az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet nem természetes személy, illetve az építtető nem saját lakhatásának biztosítása céljából végzi, abban az esetben az elektronikus naplóvezetési kötelezettség, valamint a tervezői művezetés és valamint tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás kötési kötelezettség továbbra is fennáll!

Az egyszerű bejelentéshez szükséges dokumentumok felsorolását a módosítás eredményeként az építtetők egy helyen megtalálhatják a lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016.(VI.13.) Korm. rendelet 1. mellékletében.

Részletes tájékoztatás és az esetlegesen felmerülő kérdésekre adott minisztériumi válaszok megtalálhatók az következő linken:
https://www.e-epites.hu/hirek/tudnivalok-az-egyszeru-bejelentes-2019-oktober-24-napjatol-eletbe-lepett-valtozasairol, illetve bármely kérdésükkel fordulhatnak bizalommal a Kormányhivatal építésfelügyeleti szerveihez, amelyek elérhetőségei a Kormányhivatal honlapján megtalálhatók:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/gyali-jarasi-hivatal/gyali-jarasi-hivatal-epitesugyi-osztaly

kormanyhivatal.hu


honlapkészítés: dupai