Gyógypedagógusi álláshirdetés

A Monori Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a
Laky Ilonka Általános Iskola
gyógypedagógusi
munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019.11.25-2020.06.30-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 14 órás

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gyógypedagógusi (logopédusi) feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógiai terapeuta,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• logopédia szakirány, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
• A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (döntésre jogosultakkal való közléséhez)
• A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Katalin nyújt, a 29/335-164, 30/793-2158 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Kiss Katalin részére a jozsef.villand@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 22.


honlapkészítés: dupai