Családsegítői álláshirdetés

A Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet a
Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
szolgálat szakmai egység
családsegítő
munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2220 Vecsés, Telepi út 44/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Családsegítői (gyermekjóléti alapellátások, illetve szociális alapellátás) feladatok ellátása az 1993.évi III. törvény és az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet alapján; valamint az 1997.évi XXXI. törvény és a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, 15/1998 NM rendelet 2. melléklete szerinti képesítés,


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, 15/1998 NM rendelet 2. melléklete szerinti képesítés,


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Ervin nyújt, a 06306687029 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ címére történő megküldésével (2220 Vecsés, Telepi út 44/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/VEZ/131/2019 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
• Elektronikus úton Tárnokiné Törő Krisztina részére a vecses.cssegito@gmail.com E-mail címen keresztül
• Személyesen: Kiss Ervin, Pest megye, 2220 Vecsés, Telepi út 44/A. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://cssegito.hu honlapon szerezhet.


honlapkészítés: dupai