Megalakult az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarország törvényei magas szinten biztosítják a hazánkban élő nemzetiségek jogait. Ennek legfontosabb pillére a nemzetiségi önkormányzatok rendszere. A nemzetiséghez tartozó választópolgárok helyi, területi és országos önkormányzatokat választottak 2019. október 13-án. Idén először nem külön szavazóhelyiségben élhettek választójogukkal, hanem a szokásos szavazókörben kellett megjelenniük.

Ecseren 303 fő kérte felvételét a szlovák névjegyzékbe. Nem meglepő ez a magas szám, hiszen nagyközségünk szlovák gyökerű település. A török korban elhagyatottá vált falut gróf Grassalkovich Antal telepítette újra Trencsén környéki szlovák anyanyelvű családokkal. Az ő leszármazottaik ma is itt élnek Ecseren.

Az Ecseri Szlovák Önkormányzat 2002-óta működik. Az ország egyik legaktívabb nemzetiségi önkormányzata fontos szerepet tölt be a község életében. A Tájház fenntartása, emlékhelyek létesítése, a hagyományok megtartása, rendezvények sora, nemzetközi kapcsolatok ápolása fűződik leginkább a nevükhöz.

A Szlovák Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülését 2019. október 24-én tartották a Községházán. A Himnusz elhangzása után Seregélyné Szentesi Tünde a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a nemzetiségi választás eredményét. Elmondta, hogy a választáson a nemzetiségi névjegyzékbe felvettek 60,4 %-a jelent meg. Érvényesen 179 fő szavazott. A választópolgárok a következő szlovák képviselőket választották meg: Aszódi Csaba András, Sosovicza Jánosné, Kele Jenő, Kurunczi Lajosné, Lukics Gábor. Mindannyian a Dolina Egyesület jelöltjei voltak.

A nemzetiségi képviselők esküt tettek, átvették a megbízólevelüket, majd megválasztották a Szlovák Önkormányzat elnökét Aszódi Csaba András személyében. Elnökhelyettes Sosovicza Jánosné lett. A képviselők módosították a Szervezeti és Működési Szabályzatot, átvették a vagyonnyilatkozati nyomtatványokat és tájékoztatót hallgattak meg a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételről. A képviselő-testület rendelkezett a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos teendőkről, és külső tanácsadókat kért fel, akik a munkájukat segítik majd.

A napi aktuális ügyek közül döntöttek a „Tök jó nap” megrendezéséről. Elhatározták, hogy a Tájház udvarán megfelelő elhelyezést biztosítanak egy régi parasztszekérnek. A testület tájékoztatót hallgatott meg a Tájház kerítésének újrafestéséről. Hozzájárultak ahhoz, hogy a Cserfa Kuckó Óvoda körtefákat ültessen a Tájház telkének hátsó végébe. Aszódi Csaba András az ülésen köszönetet mondott az EKO Kft-nek, akik ugyanott végeztek munkákat.


EskütételSeregélyné Szentesi Tünde a HVB elnöke

Aszódi Csaba András átveszi a megbízólevelét

honlapkészítés: dupai