Megtartotta alakuló ülését az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. október 21-én tartotta meg választás utáni első ülését a képviselő-testület. A Rábai Miklós Művelődési Ház Házasságkötő termében a Himnusz elhangzása után Seregélyné Szentesi Tünde Krisztina, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az október 13-i önkormányzati választás jogerős eredményét. Ezután a megválasztott képviselők: Szeverné Csekei Csilla, Szilágyi Szilvia, Szilágyi Károly, Horváth Tamás, Oláh Gábor, Dr. Gózony Gábor letették esküjüket, majd átvették megbízóleveleiket.

A Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a polgármester választás eredményét is, majd Gál Zsolt polgármester letette a hivatali esküt, és átvette megbízólevelét.

Seregélyné Szentesi Tünde a Helyi Választási Bizottság nevében megköszönte a Szavazatszámláló Bizottsági tagok és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak áldozatos munkáját, amelyet a választás lebonyolításában végeztek. Megköszönte a 2014. és 2019. között dolgozó képviselők, bizottsági tagok tevékenységét, és sok sikert kívánt a polgármester úrnak és az új testületnek.

Az alakuló ülés szigorúan előírt napirendje szerint módosították a Szervezeti és Működési Szabályzatot, majd megválasztották az önkormányzati bizottságok tagjait: A bizottsági struktúra nem változott, továbbra is három bizottság segíti a testület munkáját.

Pénzügyi Bizottság:
elnök: Horváth Tamás
elnökhelyettes: Dr. Gózony Gábor
tagok: Szeverné Csekei Csilla
Horváth Zsolt Péter (külső bizottsági tag)
Del Mediconé Czifra Mónika (külső bizottsági tag)

Oktatási és Szociális Bizottság:
elnök: Szeverné Csekei Csilla
elnökhelyettes: Szilágyi Szilvia
tagok: Oláh Gábor
Kóspál Zsuzsanna (külső bizottsági tag)
Szatmári Zsuzsanna (külső bizottsági tag)

Ügyrendi Bizottság:
elnök: Dr. Gózony Gábor
elnökhelyettes: Szilágyi Szilvia
tag: Szeverné Csekei Csilla

A bizottsági tagok is esküt tettek, és átvették megbízóleveleiket.

Az ülésen a polgármester javaslatára alpolgármestert is választott a képviselő-testület. Titkos szavazással Szilágyi Károlyt választották meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek. A szavazás után Szilágyi Károly is letette a hivatali esküt.

A képviselő testület tájékoztatót hallgatott meg az összeférhetetlenségi szabályokról, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről. Határozatokat fogadott el a polgármester és az alpolgármester juttatásairól, a legfontosabb további teendőkről és tagokat delegált a társulási tanácsokba.

Az ülés végén Gál Zsolt polgármester úr gratulált a képviselőknek elnyert mandátumukhoz. Megköszönte a korábbi önkormányzati ciklusban végzett tevékenységüket. Megköszönte továbbá a szavazást lebonyolítók fáradságos munkáját.
Az ünnepélyes ülés a Szózat közös eléneklésével ért véget.


Seregélyné Szentesi Tünde Krisztina ismerteti a választás eredményét

A képviselők leteszik a hivatali esküt

Gál Zsolt polgármester esküt tesz a HVB elnöke előtt

Polgármester úr átveszi megbízó levelét

Alpolgármester úr átveszi megbízó levelét

A polgármester, a képviselők, a bizottsági tagok a HVB elnöke és a jegyző társaságában

A polgármester, a képviselők és a bizottsági tagok (Fotók: Dr. Horváth K. József)

honlapkészítés: dupai