Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat

Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ebben az évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz.
A pályázatról bővebb információt a
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/
oldalon találnak.
Várjuk a pályázati feltételeknek megfelelő fiatalok jelentkezését!
A pályázat önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2019. november 5.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. Évente több mint 22 000 pályázó részesül támogatásban, ez éves szinten 2 milliárd forint ösztöndíjként történő folyósítását jelenti.


honlapkészítés: dupai