Egyre többen választják lakóhelyüknek Ecsert – Nagyközségünk lakóinak száma meghaladta a négyezret

Sokan döntenek úgy, hogy Ecseren telepednek le. Ez a népszerűség látszik az utcákon, egymás után épülnek az új családi házak. Jelenleg 4038 lakosunk van.
Településünk lakosságszáma soha nem volt ennyire magas. Aszódi Csaba András „Ecser története” című könyve szerint „Echer” megnevezést egy 1315. december 6-án kelt oklevélben találhatjuk meg. Ecser már az 1300-as években számottevő lakossággal rendelkező falu volt. A török hódoltság ideje alatt azonban teljesen elnéptelenedett. A következő népességre vonatkozó forrás 1699-ből származik, amely szerint 11 család élt ezen a területen. Innen fejlődött a település lakosságszáma.
1804-ben 625, 1842-ben 735 lakosa volt Ecsernek. 1900-ban 1145 ember élt itt. A következő években folyamatosan emelkedett a népesség száma.
1939. 1855 fő
1960. 2110 fő
1970. 2633 fő
2000. 3217 fő
A 3200 körüli lakosságszám hosszú ideig stagnált, míg a Kálvária lakódombon ki nem alakították az építési telkeket.


honlapkészítés: dupai