Felhívás az elektronikus tárhelyek (cégkapu, KÜNY tárhely) figyelemmel kísérésére

Felhívjuk a lakosság és gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy 2018. január 1-jétől bevezetésre került az elektronikus ügyintézés a Magyar Államkincstár által működtetett Önkormányzati Hivatali Portál keretében. A lakosság számára továbbra is csak válaszható az elektronikus ügyintézés, mert papír alapon, postai feladással vagy személyesen továbbra is kezdeményezhetik ügyeik elintézését. A gazdálkodó szervezetek számára jogszabály írja elő, hogy kizárólag elektronikusan (Cégkapun keresztül) intézhetik hivatalos ügyeiket.

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2018. február 1-től az azonosítás törvényi kötelezettsége miatt az elektronikus ügyintézés csak Ügyfélkapun, vagy Cégkapun keresztül történhet, ezért az e-mailen érkezett ügykezdeményezéseket az Önkormányzat/Hivatal vissza fogja utasítani.

Kérjük Önöket, hogy feltétlenül nézzék elektronikus levelezésüket és elektronikus tárhelyeiket (cégkapu, KÜNY tárhely)!

Az elmúlt hónapok adóügyeinek intézése azt mutatta, hogy sok gazdálkodó szerv képviseletére jogosult (önálló vagy együttes) képviselője, képviselőjének meghatalmazottja egyáltalán nem nézi meg elektronikus levelezését és tárhelyeit (cégkapu, KÜNY tárhely), bár erről - több alkalommal is - e-mailen értesítést, tájékoztatást kapnak. Az eltelt időszakban az érintettek több ügyben, a második értesítést követően rendelkezésre álló ötödik munkanapon belül sem vette át küldeményeit (pl.: határozat, hiánypótlásra történő felhívás, hatósági igazolás, folyószámla egyenleg stb.), így ún. „Meghiúsulási Igazolás" érkezik vissza adóhatóságunkhoz. Ezen igazolást követően még majd két hétig megtalálhatóak a küldemények a tárhelyeken. Félő, hogy 30 napot követően, ha Önök nem töltik le tartós tárba, vagy más adathordozóra az iratokat, leveleket, döntéseket, úgy azok automatikusan törlődnek a tárhelyeikről.

2018. január 1-jétől számos új fogalmat, jogintézményt és eljárást kell megtanulni adózóinknak. Az új jogszabályok igénylik, hogy az ügyfelek ügyintézési szokásai megváltozzanak. Az elektronikus ügyintézés sikerének a záloga az is, hogy a vállalkozások és állampolgárok nyitottak legyenek a változásokra, hiszen ezek a módosulások elsősorban az adózók érdekeinek védelmében történnek.

Nyomatékosan kérjük a vállalkozásokat, egyéni vállalkozókat, az elektronikus ügyintézésről rendelkező magánszemélyeket, hogy a cégkapura, ügyfélkapura érkezett iratokat vegyék át! Az átvétel megtagadása miatt meghiúsult iratok átvettnek minősülnek! Joghatás fűződik hozzájuk!

Köszönjük együttműködésüket!

Ecseri Polgármesteri Hivatal

honlapkészítés: dupai