Áldás és hálaadás - Templomunk megújulásáért

2019. szeptember 15-én tartották az Ecseri Római Katolikus Templomban azt a hálaadó szentmisét, melyet templomunk megújult belső terének elkészülte alkalmából mutattak be.

A mise után Aszódi Csaba András, az Egyházközségi Tanácsadó Testület elnöke ismertette templomunk történetét. Eddig még be nem mutatott fényképekkel illusztrálta, hogy változott a belső festés az évszázadok során. Hogyan lett az egyszerű, fehérre meszelt falból, gazdagon díszített parasztbarokk belső, melyet az 1990-es évek elején alakítottak át. Elmondta, hogy három pályázatot nyújtott be az Egyházközség a templom belső terének megújítására, amelyek közül az első kettő nem nyert. De nem adták fel, s a harmadik próbálkozás sikeres volt. Hangsúlyozta, hogy a mostani felújítást a Pest megyei Kormányhivatal, mint műemlékvédelmi hatóság szoros felügyelete alatt végezték. Így mindenben megfelelünk az általuk támasztott követelményeknek. A pannókép Derdák Éva alkotása, a díszítőfestést Witzl Antal készítette.

Dr. Tanczik Balázs plébános úr beszédében tájékoztatta a híveket az elvégzett munkáról.

„Temérdek háttérmunka előzte meg, ill. fizikai, szellemi és papírmunka kísérte a látványos eredményt. Sokszor éreztük úgy, hogy a fejünk felett döntenek rólunk. Azonban tartottuk egymásban a lelket, buzgó imáinkban az Úrnak ajánlottuk a projektet, és ki-ki „olyan ecseries” számolatlansággal, önzetlenséggel tette bele a munkákba a maga képességeit.

Mindezek az élmények egymáshoz is közelebb hoztak minket, legfőképp azonban sokadszor is megtapasztaltuk, hogy aki az Úrban bízik, sosem csalódhat.

Itt tehát nemcsak egy fizikai munka folyt, hanem egy lelki is, ami fontosabb, mint a látvány.

Mi mindent sikerült így megvalósítanunk?
Végérvényes engedélyünk van nemcsak a szentélyre, hanem a hajó folytatására is. Kizárólag a szigorú előírásoknak megfelelő minőségű és színű anyagokat használtunk.

Nem időrendben, hanem kívülről befelé haladva:
UV-álló festést kapott a főbejárat, a sekrestye ajtaja (melynek kilincseit antikra cseréltük) és ablakkeretei. A lourdes-i barlang halványkék lett, és mozgásérzékelős reflektorral szereltük fel. A teljes templomon körbefutó lábazati kőlapokat végig megtisztítottuk. Felettük a hajóban fél méter magasan tégláig levertük a vakolatot, a nedvesedés kiszáradása céljából 2 hónapig úgy hagytuk, majd szellőző vakolattal és festékkel láttuk el, utóbbit egészen a színes üvegablakokig. A száradási idő alatt megtörtént a falakban a villany és hangosítás kábeleinek javítása. A karzat alatti lámpák helyben kapcsolhatóvá váltak, energiatakarékosra cseréltük a hajó régi falikarjainak izzóit és a szentély reflektorait, továbbá kicseréltük a villany és a harangok kapcsolószekrényét. Modernizáltuk az összes hangszórónkat. Az erősítő új polcot és gerjedésgátló készüléket kapott, a szentély új mikrofont és lépésálló kábelezést, továbbá beszereztünk egy vezeték nélküli mikrofont és hangszórót. Ahogy már korábban megírtuk, ismét használhatóvá tettük a szószéket. A szentély két felolvasóállványának egyikéből a liturgiában előírt kisasztal készült el.

A szentélyen most már látszik, hogy műemlék templomunk barokk. Vakolata rugalmas hálót kapott, amely a domb folyamatos mozgása ellenére sem engedi megrepedezni és lehullani az újonnan festett réteget. A két eredeti oszlopot márványutánzatúra festtettük, további 4 hasonló oszlop került felfestésre. Mind az oszloputánzatok, mind a köztük elhelyezkedő mezők 3D-s hatásúak.

A kupolába a Szentháromságot stilizáltan megjelenítő pannókép került: az Atyát egy hármast mutató kézfejjel, a Fiút kehellyel és ostyával, a Szentlelket pedig galambbal és 13 lángnyelvvel ábrázoltuk.

Ezzel a szentély közepén egy újabb (virtuális) ablakot kapott a templomunk, melyen át (az oltárképéhez hasonló) felhőkkel szegélyezve, a kék égen keresztül „fel”-látunk Istenhez.

Megérte tehát hónapokig egy házilag tákolt emelvényen misézni, nyelni és takarítani a port, kerülgetni a munkák kellékeit, a háttérben egy nagy, fekete nejlont látni, mert olyan szentélyt kaptunk vissza, ami méltóbb a liturgiához, és remélhetőleg évtizedekig nem kell majd hozzányúlnunk.

Dicsőség az Úrnak!”


Dr. Tanczik Balázs plébános úr ezután megszentelte a megújult templombelsőt, majd a megjelent hívek körüljárták az oltárt.
Az ünnepségen megjelent Gál Zsolt polgármester, Barta Zoltán jegyző, az Egyházközségi Tanácsadó testület tagjai.


A megújult Szentély


A mennyezeti kép: A kéz az Atyát, a kehely és az ostya a Fiút, a galamb a Szentlelket ábrázolja. A 13 lángnyelv a tizenkét apostolt és Szűz Máriát jelképezi.

A lourdes-i barlang


A mise

Aszódi Csaba András

Dr. Tanczik Balázs plébános és Gál Zsolt polgármester


honlapkészítés: dupai